.

Місцеві бюджети в фінансовій системі України

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ І Теоретичні аспекти функціонування та складові фінансової системи держави………………………………………………………………………………………………5
1.1.    Суть фінансової системи держави …………………………………………………………….5
1.2.    Економічна природа і функції бюджету……………………………………………………15
1.3.    Місцеві бюджети – фінансова основа місцевого самоврядування ……………..24
РОЗДІЛ ІІ Оцінка функціонування місцевих бюджетів України………………….33
2.1.   Призначення і роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави……….33
2.2.   Вплив фінансової децентралізації на  економічне зростання в країні………….40
2.3.   Збалансування місцевих бюджетів…………………………………………………………….50
РОЗДІЛ ІІІ Перспективи забезпечення місцевих бюджетів фінансовими ресурсами…………………………………………………………………………………………………………59
3.1.  Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та його перспективи використання в Україні…………………………………………………………………………………….59
3.2.  Ринок  муніципальних облігацій як джерело фінансування потреб органів місцевого самоврядування…………………………………………………………………………………71
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………….81
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………………85
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………………………………….88
ВИСНОВКИ

Перебудова економіки України, її переорієнтація на ринкові закони ставлять нові вимоги до вирішення питання розбудови фінансової системи і забезпечення фінансової стабілізації в країні. Досвід високорозвинених країн підтверджує важливість місцевих бюджетів в загальноекономічному розвитку держави.
Дослідження ролі місцевих бюджетів в фінансовій системі країни базується не лише на практичному аналізі, а й вимагає ґрунтовного теоретичного вивчення окремих понять, зокрема таких як фінансова система, бюджет, місцевий бюджет. Адже ці поняття є базовими і повне їх теоретичне обґрунтування сприятиме розбудові  ефективної фінансової політики, націленої на економічне зростання та фінансову стабілізацію. В напрямку досягнення даних цілей і було проведене наше дослідження.
В першому розділі, на основі вивчення теоретико-понятійного матеріалу, ми визначили, що більшість ВВП зосереджується в фінансовій системі і ефективний його розподіл впливає на макроекономічну стабілізацію в країні. Для країн з перехідною економікою характерне те, що деякі ланки фінансової системи перебувають в стадії формування, і до їх складу входять місцеві фінанси. Для успішного їх розвитку і функціонування необхідно надати їм достатні фінансові ресурси і повноваження. В зв’язку з цим, ми звернули увагу на методику розподілу фінансових ресурсів між різними рівнями влади, яка виражається в типах формування бюджетів. Ми дослідили чотири різних типи формування бюджетів, їх переваги і недоліки, на основі чого побудували таблицю. Зважаючи на принципи бюджетної системи України, ми припускаємо доцільність застосування програмно – цільового методу формування бюджету.
Другий розділ носить більш практичний характер. В ньому ми розглянули проблеми і перспективи функціонування місцевих бюджетів, їх роль в фінансовій системі держави. В процесі дослідження були виявлені наступні проблеми, що сповільнюють ефективний розвиток місцевого самоврядування:
    недостатня забезпеченість місцевих бюджетів фінансовими ресурсами;
    недостатній розвиток фінансової децентралізації;
    недосконалість механізму розподілу міжбюджетних трансфертів;
    збільшення питомої ваги міжбюджетних трансфертів в доходах місцевих бюджетів.
Щодо питання забезпеченості фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, то, спираючись на дані проведеного аналізу, ми можемо сказати, що доходи в значній мірі формуються за рахунок загальнодержавних податків. Це є свідченням того, що в Україні все ще в значній мірі зберігається вплив центру на регіони. Хоча прийняття Бюджетного Кодексу сприяло більш прозорому регулювання дохідних джерел місцевих бюджетів, проте вони залишаються без достатніх власних фінансових ресурсів. Це негативно позначається на розвитку самих регіонів.
Доцільність зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування підтверджує політика фінансової децентралізації, яка пов’язана з можливістю впливати на формування місцевих бюджетів. В Україні децентралізація розпочалася у другій половині 90-х років, але не просунулась далі районного рівня, про що свідчать показники частки субнаціональних рівнів управління у загальних доходах і видатках. Органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення залишаються фінансово слабкими, оскільки займають досить малу частку. Це є наслідком слабкої забезпеченості органів місцевого самоврядування достатніми фінансовими ресурсами, а також недосконалого механізму збалансування міжбюджетних  відносин і залежність від центру.
Що стосується збалансування міжбюджетних відносин, то в Україні дана політика здійснюється шляхом надання з державного бюджету трансфертів. Проте відсутність чітких законодавчих норм і механізмів надання трансфертів з державного бюджету стали на заваді створення ефективного механізму стимулювання регіонів. Доказом цього є зростання питомої ваги трансфертів у загальних доходах, що не спонукає органів місцевого самоврядування до розширення власного податкового потенціалу. Це стало наслідком неодноразового перегляду механізму визначення обсягів міжбюджетних трансфертів.
Все це негативно позначається на розвитку місцевого самоврядування. А це в свою чергу, може розбалансувати всю фінансову систему держави.
Тому вирішенню даних питань ми приділили третій розділ, в якому подали власне бачення досягнення самостійності місцевих бюджетів в Україні. Це перш за все, використання зарубіжного досвіду формування власних фінансових ресурсів місцевих бюджетів. В зарубіжних країнах їх основу становлять місцеві податки і збори, ефективне використання яких є важливим способом зміцнення всієї фінансової системи.
Підвищення значення місцевих податків і зборів має стати ключовим питанням при реформуванні системи місцевого оподаткування. До переліку місцевих податків і зборів треба додати податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток суб’єктів господарювання і податок на нерухомість. Надходження від цих податків дадуть змогу встановити залежність між обсягами місцевих бюджетів і результатами господарювання підприємств, кількістю створених робочих місць, рівнем оплати праці працівників, ступенем розвинутості ринку нерухомості тощо. Таке становище змусить органи місцевого самоврядування активніше вирішувати проблеми зайнятості, створювати сприятливі умови для розвитку підприємництва, зокрема середнього та малого бізнесу, адже успішне вирішення цих питань безпосередньо впливатиме на розміри доходів місцевих бюджетів.
Проблеми дефіциту фінансових ресурсів не дозволяє регіонам України реалізовувати власні інвестиційні проекти, на забезпечення оновлення та розвитку міського господарства. Тому великої актуальності набула проблема використання місцевих запозичень як інструменту розвитку міст.
В Україні ринок цінних паперів місцевого самоврядування  проходить складний і суперечливий шлях, що зумовлено рядом об’єктивних та суб’єктивних причин. Але важливість його розвитку для всієї економіки країни ні в кого не викликає сумніву. Оскільки активізація вітчизняних інвесторів може суттєво збільшити приплив іноземних інвестицій у країну. І тут, одним із шляхів вирішення цієї проблеми може стати розробка програм залучення інвестицій на регіональному рівні, що приведе до більш ефективного цільового використання іноземних інвестицій в тих галузях регіону, які найбільш їх потребують.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Місцеві бюджети в фінансовій системі України”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

18 + eleven =