.

Малий бізнес – фінансові аспекти діяльності

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

Зміст

Вступ    3
Розділ І. Місце та значення малого бізнесу    5
1.1 Місце малого бізнесу    5
1.2 Суть та функції малого бізнесу    6
1.3 Значення малого бізнесу    9
Розділ ІІ Теоретичні основи дослідження фінансування малих підприємств    11
2.1 Фінансові ресурси малого підприємництва: структура та джерела формування    11
2.2 Форми фінансування підприємств    14
Розділ ІІІ. Становлення і розвиток малого підприємництва в перехідній економіці України    19
Висновки    28
Список використаних джерел та літератури    31
Висновки

На сучасному етапі розвитку ринкових перетворень в Україні не викликає сумніву положення про необхідність існування в економіці малих та середніх підприємств. Малі підприємства – це юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно правової форми господарювання та форми власності, в яких середньо облікова кількість працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро.
Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес. Він, як джерело прогресивних економічних змін, (МП) сприяє розвитку конкуренції, створює нові робочі місця, інтенсивно займається науковими розробками. Малий бізнес є запорукою демократизації економіки та суспільного життя, чинником підтримання соціальної справедливості в суспільстві.
Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підприємств в сучасній економіці Малі підприємства відіграють провідну роль у зміні структури форм власності, оскільки фактично представляють приватні інтереси. В умовах масового закриття державних підприємств та стрімкого зростання безробіття розвиток малого підприємництва може створити багато можливостей для працевлаштування широких верств населення. У більшості країн малими вважають підприємства, які відповідають певним ознакам, а саме якісним: підприємство є незалежним, ним керують власники або співвласники, його діяльність має переважно локальний характер і не може суттєво впливати на ціни та обсяги виторгів у своїй галузі, та кількісним: законодавчо встановленим критеріям. Загалом, у світі є понад 50 визначень малого підприємства. У ринковій економіці мале підприємництво виконує цілу низку життєво важливих функцій: МП відіграють особливу роль у розвитку торгівлі, сфері послуг, громадськму харчуванні, виробництві товарів народного споживання; сприяють формуванню конкуренції та протистоять монополістичним тенденціям; створюють велику частку товарів в економіці; сприяють вирішенню проблеми зайнятості; задовольняють специфічні потреби споживачів, формують індивідуальний попит; роблять значний внесок у науково-технічний прогрес; забезпечують базу для становлення середніх та великих підприємств у майбутньому; пом’якшують економічні кризи; підтримують соціальну та політичну стабільність, утверджують демократизм у бізнесі.
Для існування і розвитку усім підприємствам необхідний капітал, який забезпечується шляхом фінансування. Фінансування – це отримання суб’єктом господарювання необхідних грошових фондів для здійснення господарської діяльності. В теорії фінансового менеджменту виділяють два основних види фінансування: внутрішнє і зовнішнє. Дані види фінансування здійснюються за рахунок власних та позикових коштів.
В малому бізнесі подолати фінансові труднощі можливо за умови використання нових форм фінансування малих підприємств, таких як лізинг, селенг, консалтинг. Використовувати слід не лише власні кошти, а й добиватись надання пільгового кредиту державою (оскільки банківський кредит не можливо отримати через відсутність гарантійного забезпечення його повернення). Жодне мале підприємство не зможе розшири свою діяльність і, навіть, довго проіснувати в умовах конкуренції лише за рахунок власних коштів. Слід також збільшити асортимент товарів, які виготовляє товариство, та підвищити кваліфікацію працівників. Доцільно, в даному випадку, використовувати прискорений метод нарахування амортизації для додаткового залучення фінансових ресурсів.
Одним з реальних інструментів підтримки та розвитку малого підприємництва є фінансова підтримка з боку міжнародних організацій. Вона полягає у кредитуванні суб’єктів малого бізнесу в рамках спеціальних програм або кредитних ліній міжнародних фінансових організацій, тобто здійснюється видача кредитів українським банкам для реалізації програм і проектів, кредитування і мікрокредитування суб’єктів підприємництва в області малого бізнесу.
Отже, тільки завдяки реальному проведенню державної політики щодо підтримки малого підприємництва та правильно вибраного керівництвом малого підприємства напрямку фінансування діяльності останнього можна прискорити розвиток як даного підприємства, так і, в певній мірі, малого підприємництва в цілому.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Малий бізнес – фінансові аспекти діяльності”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

17 − 12 =