.

Лінгвістичний аналіз політичних промов (на основі промов Президента США Джорджа Буша-молодшого)

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТЕКСТІВ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ    7
1.1 Політична промова як частина політичного дискурсу    7
1.2 Методи аналізу політичних промов    13
1.2.1 Психологічний аналіз.    16
1.2.2 Мотиваційний аналіз.    17
1.2.3. Контент-аналіз.    21
РОЗДІЛ 2 КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОВ ПРЕЗИДЕНТА США ДЖОРДЖА БУША (МЛ.)    28
2.1 Психологічний рівень аналізу промов    28
2.2 Мотиваційний рівень аналізу промов    35
2.3 Контент-аналіз політичних промов    40
ВИСНОВКИ    50
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    54
ДОДАТКИ    58

ВИСНОВКИ
У нашій науковій роботі ми розглянули політичні промови як невід’ємний елемент політичного дискурсу, довели їх важливість у суспільно-політичному житті як ефективного засобу переконання політичним діячем своєї аудиторії, в тому числі цілого народу. Політик використовує промови з метою заручитися підтримкою широких мас населення, презентувати свою політичну програму та інформувати виборців про стан справ у державі.
У даному дослідженні було розглянуто основні підходи, які використовуються при аналізі політичних промов, та оглядово описано характерні особливості кожного підходу. В нашій науковій роботі акцент був зроблений на психолінгвістичному методі аналізу політичних промов, а саме на таких його різновидах, як психологічний та мотиваційний аналіз.
На основі практичної частини даного наукового дослідження нам вдалося створити психологічну характеристику Джорджа Буша-молодшого як особистості та політичного діяча, використовуючи психологічний та мотиваційний методи аналізу його політичних промов. Кожна категорія, що бралася до уваги при проведенні психологічного аналізу, дала нам змогу зробити висновки щодо конкретних рис характеру цього політичного діяча. Високий рівень використання займенника „we” та низький – займенника „I” свідчить про намагання американського президента підкреслити демократичність прийнятих рішень, показати себе як частину своєї команди , а не як індивідуаліста чи одноосібного лідера, що в свою чергу могло б надавати його особистості відтінку авторитаризму. Низький рівень вживання займенника „me” свідчить про відсутність в характері Джорджа Буша пасивних тенденцій, змальовує його як лідера активного типу, хоча і досить самовпевненого. Велика кількість негативів свідчить про бажання цього політичного діяча змалювати окремо взяту проблему, в данному випадку тероризм, у якомога більш негативному світлі, щоб на фоні контрасту його імідж здавався для аудиторії позитивним, показати себе в образі рятівника країни чи навіть цілого світу. Часте вживання оцінок є доказом значної самовпевненості та суб’єктивних тенденцій в характері Джорджа Буша (мл.), тоді як низький рівень кваліфікаторів свідчить про його імпульсивність. Високий показник вираження почуттів у політичних промовах цього американського президента характеризує його як відвертого екстраверта, хоча невелика кількість риторичних запитань та інтенсифікацій прислівником свідчить про його низьку експресивність. Щодо результатів мотиваційного аналізу, переважання мотивів влади свідчить про бажання Джорджа Буша (мл.) постійно тримати ситуацію під контролем та готовність приймати вольові рішення, які впливають на життя країни та світу в цілому. Значна кількість вживання мотиву досягнень ілюструє прагнення цього політичного діяча показати позитивні результати своєї політики.
Таким чином, психологічний аналіз його промов свідчить про нього як про типового екстраверта з досить низькими вербальними експресивними характеристиками. Джордж Буш-молодший схильний до рішучих дій, при цьому для нього характерною є висока впевненість у своїх силах. Хоча він і ототожнює себе як частину своєї команди, однак, насправді більшість рішень приймає самостійно та є незалежним у своїх діях. Мотиваційний аналіз виділяє такі риси його характеру, як агресивність, змагальність та незалежність від сторонньої допомоги та підтримки. Прикладами подібної поведінки Джорджа Буша є введення американських військ у Афганістан та Ірак та незалежність його дій від військових сил союзників. Наше наукове дослідження свідчить про те, що у майбутньому Джордж Буш-молодший залишиться схильним до агресивних дій на світовій арені, в тому числі навіть до ведення військових кампаній, а також мало звертатиме увагу на зауваження світового співтовариства та проводитиме політику, яка відповідає суто інтересам США.
Висновки, зроблені нами на основі отриманих результатів психолінгвістичного аналізу промов Джорджа Буша-молодшого, корелюють з поведінковими тенденціями та психологічними особливостями Президента США як особистості та політичного діяча та відповідають відомим фактам його життя, до певної міри, пояснюючи його політичні рішення.
На противагу психолінгвістичному методу, результати контент-аналізу показали нам не стільки особистісні характеристики Джорджа Буша (мл.), як особливості його політики в цілому та манери взаємодії з аудиторією зокрема. Крім того, завдяки контент-аналізу нам вдалося „побачити” соціальну дійсність та суспільно важливі події, що відбуваються в світі та Америці, очима американського президента, або ж принаймні те, як цей політичний діяч хоче, щоб його бачення сприймала аудиторія.
Зокрема, велика кількість одиниць категорії світ майже дорівнює частоті вживання категорії Батьківщина, що, в свою чергу, свідчить про намагання Президента США показати, що офіційна політика американського уряду виходить не тільки з суто національних інтересів цієї країни, а проводиться заради загального блага інших країн та захисту демократичних здобутків у світі. Крім того, Джордж Буш широко використовує посилання на інші країни, щоб збільшити впевненість американців у своїх силах, продемонструвати, що не лише США є об’єктом терористичних атак у світі і що вони не одні борються проти глобального тероризму, а мають також багато союзників.
По-друге, результати контент-аналізу політичних промов свідчать про те, що забезпечення економічного процвітання не є одним з пріоритетів політики нинішнього американського президента, оскільки воно було витіснене проблемою боротьби зі світовим тероризмом. Навіть такі „суто американські” концепти, як захист демократії, значно поступаються категорії тероризму за кількістю вживань у політичних промовах. Низький рівень використання категорії економічний добробут можна пояснити високим рівнем економічного розвитку США та стабільністю внутрішнього ринку та, щонайголовніше, нагальністю ліквідації потенційної загрози терористичних атак після 11 вересня 2001 року.
По-третє, переважання категорії війни над категорією небезпеки у політичних промовах Джорджа Буша є доказом того, що американський президент розглядає тероризм як зовнішню загрозу, яку можна викорінити лише шляхом військового втручання. Терористи та терористичні організації є не просто злочинцями, які порушують норми права окремо взятої держави, це повноправна воююча сторона, яка хоча і немає географічних кордонів, проте проти якої можна успішно вести конкретні військові операції.
Отже, в ході цього наукового дослідження нами було доведено, що психологічний та мотиваційний методи аналізу політичних промов є надійним засобом передбачення майбутніх дій політичного діяча, оскільки подібні дослідження дають науковцям можливість скласти чіткий мотиваційний та психологічний портрети політика, визначити, які саме риси його характеру відіграють вирішальну роль при прийнятті ним рішень. Слід зауважити, що у ході проведеного нами дослідження стало очевидним те, що науковцям не можна ототожнювати результати психолінгвістичного та контент-аналізу. Хоча в обох випадках здійснюється підрахунок певних одиниць тексту, контент-аналіз дозволяє науковцю дослідити відзеркалену в тексті соціальну реальність, тоді як психолінгвістичний аналіз ідентифікує на основі текстів психологічні характеристики мовця.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Лінгвістичний аналіз політичних промов (на основі промов Президента США Джорджа Буша-молодшого)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

20 − six =