.

Лексико-стилістичний аналіз друкованих рекламних повідомлень на прикладі іноземних журналів 2

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

Зміст

Вступ    3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМИ
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
1.1. Поняття реклами та її значення у різних сферах суспільного життя
1.2. Основні технічні засоби та види реклами
РОЗДІЛ 2. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ДРУКОВАНИХ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
2.1. Стилістичні особливості
2.2 Використання неологізмів у рекламних повідомленнях
2.3. Метафора та метонімії у друкованій рекламі
2.4. Спеціальної лексики та сленгу в рекламних оголошеннях
2.5. Використання кліше і скорочених слів
2.6. Вживання запозичень та інтернаціоналізмів    59
Висновки    68
Список використаних джерел    72
Висновки

Розглянувши лексико-стилістичні особливості мови публіцистичних текстів США, можна виділити основні засоби виразності даних текстів. Це, насамперед, велика кількість нових слів. Їхня поява зумовлена швидким розвитком науки та техніки, появою нових реалій, відмиранням застарілих слів. Журналісти не лише використовують новоутворення, а й активно долучаються до витворення нової живої та образної мови. Основними способами творення нових слів є наступні: афіксація, конверсія та словоскладання. Найбільш продуктивними серед них є словоскладання та афіксація.
Метафори та метонімії виконують важливу роль для привернення уваги читачів, для створення емоційного впливу. Вони також допомагають зробити складний текст легшим для сприйняття. Метафори є одним із джерел для поповнення арсеналу кліше, термінів, неологізмів. Номінативні метафори дають назви, а концептуальні дають назви та означають певні явища, стани, що до того не мали назви.
Термінологічна лексика використовується у публіцистичних текстах дедалі частіше та ширше. Багато термінів переходять у інші сфери, набуваючи при цьому нових значень, нерідко метафоричних. На даний час спостерігається більш вільне мігрування термінів із однієї сфери в іншу. Поряд із загальновідомими термінами, які вживаються порівняно часто, використовуються і вузькоспеціальні терміни та професіоналізми, що мають обмежену сферу використання. Професійна лексика надає статті вагомості та глибше розкриває її зміст з професійної точки зору; читач отримує детальнішу інформація, що стосується явища чи предмета, про який повідомляє журналіст.
На противагу спеціальній лексиці виступає сленг. Він відноситься до розмовній мові і має свої особливості для кожної епохи та частини суспільства. Лексичні одиниці, що відносяться до розмовного стилю, теж надають висловлюванню певного забарвлення, проте можуть вживатись майже у всіх статтях, якщо тільки це не є офіційні повідомлення чи заяви. Їхнє значення відоме більшій кількості читачів, а тому зміст статті буде зрозумілий ширшому загалу.
Публіцистичні тексти насичені скороченнями, що передбачають певну обізнаність читача із інформацією, яку пропонують його увазі.
Поряд із зазначеними лексичними групами, у мові публіцистичних текстів вживаються кліше.
У процесі глобалізації та вільного пересування людей із країни в країну, та постійного обміну досвідом та інформацією, неминучим є таке явище як запозичення та утворення інтернаціоналізмів. Для мови газет це питання є особливо актуальним, оскільки публікації висвітлюють події, що відбуваються по всьому світу, і часто для повноцінної передачі змісту, варто позначити подію чи якусь національну особливість певним, характерним для даної місцевості, словом чи словосполученням. Це створює ефект достовірності та переконливості.
Усі перераховані вище засоби є різними за своєю природою та особливостями, але їх об’єднує те, що всі вони слугують єдиній меті – перш за все, для створення певного бажаного образу – позитивного чи негативного. Усі вони застосовуються з метою впливу на свідомість читачів, скеровуючи її у необхідному напрямку.

Головною метою нашої роботи було вивчити основні особливості та види сучасної української журнальної реклами. Проведення дослідження як на теоретичному, так і на практичному рівні дало змогу прийти до таких висновків:
•    Реклама є невід’ємною частиною життя сучасного світу. Це складна форма спілкування, взаємодії та взаємовпливу людей. Реклама – це атрибут товару, його невід’ємна частина. Сьогодні рекламу можна розглядати також як елемент національної культури, один з основних механізмів її формування.
•    Існує багато різноманітних засобів поширення реклами, серед яких найвживанішими є преса, друковані видання, радіо, телебачення та мержа Internet.
•    Одним із найефективніших засобів розміщення рекламних публікацій є журнали. Насамперед, журнали пропонують гнучкість як для читання, так і для реклами. Вони охоплюють повний діапазон різноманітних можливостей. Кожний журнал має свій підхід і тональність. Кольорова гамма журналу приносить читачу чимало задоволення, тому що реклама досить гарно виглядає на глянцевих сторінках журналу. Завдяки своїм особливостям журнали здатні зробити рекламу різноманітної продукції цікавими та корисними для читачів;
•    Велика кількість видів журнальних видань є причиною розміщення у них різноманітних рекламних публікацій. На перший погляд важко визначити, реклами яких товарів та послуг переважають на сторінках журналів тих чи інших видів. Наприклад, у відомому українському журналі “на всі випадки життя” “ Добрые советы ” реклам лікарських засобів більше, ніж іншої продукції.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Лексико-стилістичний аналіз друкованих рекламних повідомлень на прикладі іноземних журналів 2”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

nine − 8 =