Лексико-стилістичні особливості написання політичних промов

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1 ОРАТОРСЬКА МОВА ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ    6
1.1 Суспільно-політична промова – форма сучасної комунікації    6
1.2 Політичні цінності і політичний символізм як основа впливу на свідомість    10
1.3 Маніпулятивні технології у спілкуванні.    13
1.3.1 Ознаки політичної маніпуляції та механізми її реалізації    13
1.3.2 Політична маніпуляція в символічній політиці    17
1.3.3Основні маніпулятивні технології    18
1.3.4. Політична маніпуляція в США………………………………………………………22
1.4 Концепція американської винятковості…………………………………………..25
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1.    28
РОЗДІЛ 2 МОВА ЯК ПОЛІТИЧНА ДІЯ    30
2.1 Символічний аспект політичної мови    30
2.2 Граматичний аспект політичного спілкування    39
2.3 Метафоризація мови в політичних промовах………………………………….43
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2.    48
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ    50
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    54
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………………..58
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В ході роботи нами було проведено дослідження щодо особливостей написання політичних промов. Як наслідок ми можемо зробити певні висновки. Отож:
1. політичні промови визначаються внутрішньою структурою, обумовленою її змістом і функцією;
2. зазначена форма публічного спілкування виражає види боротьби за владу і політичний вплив;
3. полемічність промов зумовили особливу увагу до емоційної виразності, дієвості слова;
4. існування семи рівнів інтерпретації значення повідомлення допомагає особі якнайкраще його зрозуміти.
Варто зазначити, що на політичні промови мають неабиякий вплив політичні цінності та політична символіка, яка є невід’ємною складовою життя особистості. Адже вони є динамічними і змінюються відповідно до стану життєвих відносин суб’єкта. Крім того, на характер політичних відносин впливає політична традиція, оскільки її сила велика і цінності, що стали традиціями, володіють розумом людей на рівні несвідомого. Крім того, незаперечним фактом є необхідність використання символіки в політичних промовах, адже вона несе в собі як очевидний, так і прихований сенс.
Потрібно зазначити, що політичні діячі широко використовують в своїх промовах маніпулятивні механізми, які мають подвійну дію, це саме повідомлення і закодований сигнал, що має пробудити в свідомості слухачів потрібні для маніпулятора образи. Отож, маніпуляція є способом панування, шляхом дії на людей через програмування їх поведінки, а ця дія направлена на психічні структури людини і здійснюється приховано. Таким чином, мистецтво маніпуляції полягає в направлені процесу уяви в потрібному руслі, але непомітно для аудиторії. Більше того, для покращення ефективності маніпуляції створена ціла система маханізмів, що широко застосовують автоматизми, стереотипи та метафори. Згідно з даним матеріалом, випливає, що жодна політична подія не відбувається випадково, тому в ній використовують політичну символіку для зображення необхідної для політичних діячів реальності. Політичну подію ж зображають частково розважальною і частково переконливою, причиною цього є привернення до себе увагу слухачів. Крім того, загальновідомим стає факт, що технологія маніпулювання передбачає використання досить великої кількості конкретних методів впливу на свідомість людей. Адже найбільш якісні пропагандистські повідомлення апелюють до несвідомого, вони спрямовані на маніпуляцію страхами і бажаннями кожної людини. Проте, повідомлення звертається  до підсвідомості приховано, подаючи їй безпечну нейтральну інформацію, створюючи  таким чином “алібі свідомості”.
Варто зазначити, що основою для маніпулювання масовою свідомістю стали певні міфи життя країни. Вони активно підтримуються певними політиками для досягнення власної мети і є пеним чином правдивими для пересічного громадянина. Ці міфи визначають напрямки маніпуляції, більше того вони її полегшують, оскільки зразу показують схему за якою потрібно працювати. Також, можна зробити висновок, що винятковість є визначальною рисою національної самобутності США і, як результат, вона найбільшою мірою впливає на сучасну міжнародну діяльність країни. Цій концепції притамані дві головні риси – особливе почуття нації, тобто почуття обраності, та її місії і принцип “розділеності і різноманітності”. Крім того, існують два принципи щодо реалізації місії країни – це нація-приклад і нація-місія, що є досить суперечливими в проведені принципами в політиці США.
Отож, можна зробити висновок, що прагнення сформувати в громадськості певне світосприйняття є невід’ємним для кожного  успішного політика. Ось чому використовуються різні інтерпретації подій, що мають різне особове та політичне значення. Потрібно зазначити, що межі мови конкретної особи або межі можливого ряду порівнянь, асоціацій співпадають з межами її світу. Звідси випливає висновок, що існує взаємозв’язок між стилістичними структурами політичної мови і її політичними цілями. Потрібно сказати, що дані дослідженнь підтверджують висновок про те, що нейтральної вербальної поведінки немає, а як і будь-яка соціальна дія, мова проявляє тип світосприйняття, що склався на особистому рівні, та розуміння особою власної ролі в соціумі.
Більше того, аналізуючи граматичні та стилістичні особливості мови політичних лідерів, можна стверджувати про те, що мова є далеко не нейтральним механізмом буденної артикуляції, словесного оформлення політичних дій. Адже, мова сама по собі вже є політичною дією, здатною тільки завдяки своїм формальним характеристикам робити могутній вплив на аудиторію. Знання закономірностей і принципів цієї дії може значно підвищити ефективність практичної політики, а неправильне використання мовних структур і стилів може , навпаки, звести нанівець всі успіхи.
Отож, важливо зазначити, що проблемою в дослідженні аспектів мови є виявлення істинної політичної події. Адже засоби масової інформації виступають в якості посередника між політиками і громадянами, звідки і виникає питання про неминучі викривлення в передачі інформації.
Технологія маніпулювання широко використовується в політичних промовах і передбачає застосування методів впливу на свідомість людей. Адже найбільш якісні пропагандистські повідомлення апелюють до несвідомого, вони спрямовані на маніпуляцію страхами і бажаннями громадськості. Більше того, існування механізму “алібі свідомості” допомагає фільтрувати інформацію і подавати її безпечну і нейтральну.
Більше того, в ході роботи, нами було проаналізовано ряд політичних промов президентів США. Президентами проголошених промов є Б.Клінтон, Дж.Буш, оскільки вони є яскравими представниками сучасної політичної діяльності. Аналіз цих промов засвідчив, що використання різноманітних метафор є невід’ємним елементом. Вони є своєрідним показником політичної ситуації в країні.
В даній роботі ми опрацювали матеріал, що ознайомив нас з основами написання політичних промов та принципами їх впливу на громадськість. Більше того, нами була проведена робота по вивченню матеріалу щодо аспектів мови та їх використання в політичних промовах. Ми проаналізували поняття метафоричної картини політичного світу.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Лексико-стилістичні особливості написання політичних промов”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

sixteen − one =