.

Лексико-стилістичні особливості мови сучасних публіцистичних текстів США

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

План
Вступ………………………………………………………………………..……3

1. Розділ 1. Функціональні особливості  публіцистичних текстів як різновиду   масової комунікації ……………………………………………………………….……7
1.1.Функції ЗМІ………………………………………………..…………………7
1.2.Зв’язок політики та ЗМІ .………………….……….…………..….…………9

2. Розділ 2. Лексико-стилістичні особливості мови публіцистичних текстів
США ….…………………………………………………………….…….…….11
2.1.Використання неологізмів у публіцистичному стилі ..…………….….…11
2.1.1. Словоскладання.……………………………………………………….….12
2.1.2. Афіксація………………………………………….….…………….…..….14
2.1.3. Конверсія………………………………………..…….…………..……….15
2.1.4. Розвиток значень слів…………………………………………..…………16
2.2. Використання метафори у публіцистичному стилі ………………..……17
2.3. Використання метонімії у публіцистичному стилі …………………..….25
2.4. Використання спеціальної лексики у публіцистичному стилі……..……..30
2.4.1. Використання термінів у публіцистичному стилі ……………………….31
2.4.2. Використання професіоналізмів у публіцистичному стилі …………….33
2.5. Використання сленгу у публіцистичному стилі ….…………….……….…34
2.6. Використання кліше у публіцистичному стилі ………..…………………37
2.7. Використання скорочених слів у публіцистичному стилі …..……………40
2.8. Використання запозичень та інтернаціоналізмів у публіцистичному
стилі ……………………………………………………………………………………44
Висновки….……………………………………………………………..……….50
Список використаної літератури.. ..…..……………………………..….….…..52
Додатки ………………………………………………………………………….56
Висновки

Розглянувши лексико-стилістичні особливості мови публіцистичних текстів США, можна виділити основні засоби виразності даних текстів. Це, насамперед, велика кількість нових слів. Їхня поява зумовлена швидким розвитком науки та техніки, появою нових реалій, відмиранням застарілих слів. Журналісти не лише використовують новоутворення, а й активно долучаються до витворення нової живої та образної мови. Основними способами творення нових слів є наступні: афіксація, конверсія та словоскладання. Найбільш продуктивними серед них є словоскладання та афіксація.
Метафори та метонімії виконують важливу роль для привернення уваги читачів, для створення емоційного впливу. Вони також допомагають зробити складний текст легшим для сприйняття. Метафори є одним із джерел для поповнення арсеналу кліше, термінів, неологізмів. Номінативні метафори дають назви, а концептуальні дають назви та означають певні явища, стани, що до того не мали назви.
Термінологічна лексика використовується у публіцистичних текстах дедалі частіше та ширше. Багато термінів переходять у інші сфери, набуваючи при цьому нових значень, нерідко метафоричних. На даний час спостерігається більш вільне мігрування термінів із однієї сфери в іншу. Поряд із загальновідомими термінами, які вживаються  порівняно часто, використовуються і вузькоспеціальні терміни та професіоналізми, що мають обмежену сферу використання.  Професійна лексика надає статті вагомості та глибше розкриває її зміст з професійної точки зору; читач отримує детальнішу інформація, що стосується явища чи предмета, про який повідомляє журналіст.
На противагу спеціальній лексиці виступає сленг. Він відноситься до розмовній мові і має свої особливості для кожної епохи та частини суспільства. Лексичні одиниці, що відносяться до розмовного стилю, теж надають висловлюванню певного забарвлення, проте можуть вживатись майже у всіх статтях, якщо тільки це не є офіційні повідомлення чи заяви. Їхнє значення відоме більшій кількості читачів, а тому зміст статті буде зрозумілий ширшому загалу.
Публіцистичні тексти насичені скороченнями, що передбачають певну обізнаність читача із інформацією, яку пропонують його увазі.
Поряд із зазначеними  лексичними групами, у мові публіцистичних текстів вживаються кліше.
У процесі глобалізації та вільного пересування людей із країни в країну, та постійного обміну досвідом та інформацією, неминучим є таке явище як запозичення та утворення інтернаціоналізмів. Для мови газет це питання є особливо актуальним, оскільки публікації висвітлюють події, що відбуваються по всьому світу, і часто для повноцінної передачі змісту, варто позначити подію чи якусь національну особливість певним, характерним для даної місцевості, словом чи словосполученням. Це створює ефект достовірності та переконливості.
Усі перераховані вище засоби є різними за своєю природою та особливостями, але їх об’єднує те, що всі вони слугують єдиній меті – перш за все, для створення певного бажаного образу – позитивного чи негативного. Усі вони застосовуються з метою впливу на свідомість читачів, скеровуючи її у необхідному напрямку.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Лексико-стилістичні особливості мови сучасних публіцистичних текстів США”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

5 × 1 =