.

Лексико-семантичне поле Соціальні програми Євросоюзу в англійські мові

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СЕМАНТИКИ СЕРЕД ЛІНГВІСТИЧНИХ НАУК    7
1.1. Семантика як розділ лінгвістики    7
1.2. Мовне значення і поняття як категорії мислення    10
1.3. Поняття і типи семантичних відносин    15
1.4. Загальна характеристика методів семантичного дослідження    19
Висновки до розділу 1    26
РОЗДІЛ 2. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЯК СУКУПНІСТЬ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ    27
2.1. Лексико-семантичне поле: проблема визначення та типологія    27
2.2. Загальна характеристика соціальних програм Євросоюзу як предмету дослідження    36
Висновки до розділу 2    47
РОЗДІЛ 3. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЄВРОСОЮЗУ» НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ «SOCIAL SECURITY PROGRAMS THROUGHOUT THE WORLD» ЩОДО УКРАЇНИ, РФ ТА БІЛОРУСІЇ 2012 РОКУ    48
Висновки до розділу 3    59
ВИСНОВКИ    60
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    62
ДОДАТКИ    68
ВИСНОВКИ

Отже, за рівнем мови виділяють лексичну, фразеологічну, граматичну та словотвірну семантику. В той же час на фонетичному рівні, який не має плану змісту, певну подобу семантики можна вбачати в явищі звукового символізму. В 20-50-х рр. у галузі лексичної семантики найбільш плідно розвивалися теорія «поняттєвих» та «семантичних» полів, теорія ідеографічного опису («семантичне картографування») лексики.
Зазначимо, що сьогодні визнається необхідним розрізняти мовне значення слова й пов’язаний із цим словом розумовий зміст – поняття. Як мовне значення, так і поняття являються категоріями мислення, відображенням світу в нашій свідомості. Ознаки предмета, що не входять у його словникове визначення, називаються супутніми ознаками. Якщо цією ознакою наділені всі предмети, до яких застосовне дане слово, то така ознака називається універсальною супутньою ознакою. Існують сигніфікативні або десигнативні визначення слова. Також є і такі слова, які взагалі не мають денотати. У лексиці прийнято виділяти такі типи семантичних відносин, як синонімія, антонімія, гіпонімія, несумісність, відношення «частина-ціле» і конверсивність.
Варто узагальнити, що в семантиці використовується багато дослідницьких методів, серед яких вирізняється компонентний аналіз та метод експерименту. Серед факторів, що ускладнюються семантичні дослідження, є неоднозначність або багатозначність (полісемія та омонімія) слова, метафоричне вживання лексичних одиниць та фактор розпливчастості.
Підсумуємо, що семантичне поле характеризується такими основними властивостями, як наявність семантичних відношень (кореляцій) між його складовими; системним характером цих відношень; взаємозалежністю та взаємообумовленістю лексичних одиниць; відносною автономністю поля; безперервністю позначення його смислового простору; взаємозв’язком семантичних полів у межах всієї лексичної системи.
Маємо узагальнити, що для надання підтримки країнам-партнерам Європейський Союз використовує широкий спектр засобів. На період 2007-2013 років ЄС затвердив пакет з шести нових механізмів для надання зовнішньої допомоги (європейський інструмент сусідства та партнерства, інструмент співробітництва з питань розвитку (іСР), європейський інструмент з демократії та прав людини (ЄіДПЛ), інструмент стабільності (ІС), інструмент співпраці у галузі ядерної безпеки, програма ТАСІС), а також Social Security Programs Throughout the World.
В практичній частині роботи згідно з поставленими завданнями ми дійшли висновку, що в англійській мові в текстах «Social Security Programs Throughout the World» щодо України, РФ та Білорусії 2012 року лексико-семантичне поле «Social Security Programs складається з трьох секторів та шести підсекторів з ядром «social security programs». Воно включає в себе 43 елементи у вигляді слів. Ми згрупували їх за тематичною ознакою в сектори «social», «security» та «program». Далі в секторах лексеми були розділені за тематичною ознакою на підсектори «age», «person», «work», «finance», «maternity», «disability». Для наочної ілюстрації практичної частини дослідження ми розробили схеми, на яких зобразили ядро, сектори та підсектори поля. Також ми проаналізували основні властивості поля. Зазначимо, що насиченість лексико-семантичного поля «Social Security Programs» в аналізованих текстах «Social Security Programs Throughout the World» є досить високою. В той же час його варіативність є низькою.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Лексико-семантичне поле Соціальні програми Євросоюзу в англійські мові”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

eight − 7 =