.

Лексичні засоби на позначення позитивних та негативних емоцій у творах В. Теккерея

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1    6
ЕМОЦІЇ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ    6
1.1 Емоції. Теорії виникнення емоцій.    6
1.2 Лексика на позначення емоцій та її використання у світовій літературі    11
1.3 Емоції та емотивність. Мова опису емоцій та емотивності    14
1.4 Поняття емоційної та експресивної лексики. Характеристика емоційно-забарвлених одиниць    18
1.5 Процес комунікації та емоції    25
РОЗДІЛ 2    32
ОПИС ЛЕКСИКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ ТА ПОЧУТТІВ    32
2.1 Лексичні одиниці на позначення емоцій у творі “Історія Пенденіса”    32
2.2 Лексичні одиниці на позначення емоцій у творі “Записки Жовтоплюша”    39
2.3 Лексичні одиниці на позначення емоцій у творі “Книга Снобів”    45
2.4 Лексичні одиниці на вираження емоцій у творі “Барі Ліндон”    49
2.5 Лексичні одиниці на вираження емоцій у творі “Історія Самюеля Тітмарша”    53
ВИСНОВКИ    59
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    63

ВИСНОВКИ
Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста була написана в дусі когнітивної лінгвістики, яка привернула нашу увагу через те, що все більша кількість дослідницьких робіт присвячена її пролемам та їх вирішенню. Когнітивна лінгвістика – окраса мови та стилістичний засіб влучної передачі думки. Вона відіграє експресивну та пояснювальну функції мови. Все більшу увагу науковців привертає психолінгвістичний аспект мовлення, а також подібні дослідження використовуються при опису мовної оцінки світу.
Емоції людини є особливою, своєрідною формою пізнання і відображення реальності. Емоційна людина виступає одночасно об’єктом і суб’єктом пізнання, тобто емоції пов’язані з потребами людини, що є основою мотивів її діяльності. Емоції людини і механізми їх лінгвістичного забезпечення завжди були предметом наукових досліджень. Можна говорити про мову опису емоцій і мову вираження емоцій. На мовному рівні емоції трансформуються в емотивність, тобто емоції є психологічною категорією, а емотивність – мовною.
Більша частина емотивної лексики є семантично насиченою. Використання слів на позначення емоцій у літературних творах має кілька причин. Вони визначають мотивації та тип особистості персонажів у виставі або ж романі, і допомагають читачу зрозуміти дійових осіб і визначити для себе мету їх емоцій.
Беручи до уваги лексичну маніфестацію емотивних значень, то можна відзначити, що на верхівці ієрархії знаходяться семантичні протиставлення “любов – ненависть”, “радість – горе”. Ця семантична опозиція має глобальний характер, тому що входить до складу основних семантичних протиставлень, що мають для народів світу універсальний характер. Деякі інші емотивні значення (смуток, доброта, злість, страх, сором тощо) також можна віднести до класу універсальних. В. Теккерей вміло використовує їх у своїх творах “Історія Пенденіса”, “Записки Жовтоплюша”, “Книга снобів”, “Барі Ліндон” та “Історія Самюеля Тітмарша”.
У словниковому складі англійської мови є слова і звороти стилістично немарковані (непозначені), вживані в усіх стилях мовного спілкування, і стилістично марковані, тобто такі, що мають більш або менш обмежену сферу вживання, а також чіткі ознаки належності до певного стилю. Ця особливість і покладена в основу написання творів В. Теккерея. Автор вдало застосовує варіанти сленгу, фразеологічні та лексичні одиниці для того щоб збагатити твори емоційною лексикою, а також повністю перенести читача у атмосферу того часу який описує та чи інша книга.
До емоційної належить та категорія слів, яка, крім об’єктивного лексичного значення, містить і значення суб’єктивне – ставлення того, хто говорить до висловленої думки. Коли людина, користуючись певним типом лексики, висловлює свої позитивні чи негативні емоції, в цьому їй завжди допомагає експресія (сила, виразність), яка обов’язково супроводжує вияви почуття. Тому розчленування цієї лексики на емоційну та експресивну (при стилістичній характеристиці), як  правило, умовне. Певна експресивність  властива всім стилям мовлення і накладає на їх лексичні  засоби відповідну барву (навіть науково-термінологічна лексика має своє експресивне забарвлення – сухості, холодності, книжності).
Для мовознавства, зокрема лінгвістики тексту, актуальним є дослідження проблеми взаємозв’язку семантичної та структурної організації тексту з його стильовою маркованістю, а також зі ступенем функціональної якості мовлення на рівні тексту, завдяки чому будь-яка мовна одиниця набуває комунікативно-прагматичного потенціалу.
Розмовна мова, сленг, який В. Теккерей використовує у своїх творах,  це одне з найбільш суперечливих мовних явищ. Постає питання щодо включення в сленг лише одних виразних, іронічних слів, які є синонімами літературних еквівалентів, або ж ще й всієї нестандартної лексики. Сленг змінюється в часі і просторі водночас зі змінами в суспільстві. В. Теккерей успішно застосовує стилістичні засоби на позначення мови того часу, та тої епохи у яку був написаний твір. Як відомо у  XVII–XVIII століттях в Англії всі вищі прошарки суспільства використовували у своєму лексиконі французькі та латинські слова, або ж англійські слова французького походження. Винятком не стали і твори “Історія Пенденіса”, “Записки Жовтоплюша”, “Книга Снобів”, “Барі Ліндон” та “Історія Самюеля ТІтмарша”. Тут яскраво використовується мова тієї епохи в яку жили персонажі творів.
Наприклад усталений вираз the costume of a military man en retraite навіть знавцю сучасної англійської мови буде важко зрозуміти без допоміжних засобів. Проте, у словнику Oxford Collocations подано тлумачення цього слова і воно означає костюм людини, яка служила у війську, проте зараз на пенсії. За словниковою статтею лексична одиниця retraite перекладається як пенсія.
Автор  влучно використовує ФО на позначення образу персонажів творів  а саме to cut off the nose and ears (вкоротити носа та вуха), to cloud up and rain all over (роздерти когось на шматки), to be the biggest frog in the pond (бути центром Землі) тощо.
В. Теккерей показує використання військового сленгу та його особливості. Oxford Advanced Learner’s Dictionary дає нам наступні тлумачення далі наведених слів та їх сполучень: air head – порожня голова; балда; людина, яка нездатна самостійно приймати рішення; brain dead – безмозкий, нездатний думати; clam – помилка; прокол; dodo – великий, неповороткий птах; дурень; have a belfry – бути розумним; бути грамотним; mind-boggling –  дуже важкий для розуміння; rack one’s brain – думати; напружувати мозок.
Аналізуючи лексичні одиниці, стилістично марковані одиниці слід зазначити, що у творі В. Теккерея використана значна кількість вигуків, а саме викуги на позначення здивування, сумнів, безпорадності. Вигуки англійської мови з контекстуально-обумовленим прагматичним значенням є адресантно-орієнтованими, їхнє значення завжди залежить від конкретного контексту чи конкретної ситуації їх вживання.
Детально розглянувши лексичні одиниці та усталені вирази, що були використані В. Теккереєм для стилістичної забарвленості творів, можна дійти висновку, що вони є полісемічними та багатофункціональними. Вони влучно вжиті у тексті і надають йому емоційної та стилістичної забарвленості.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Лексичні засоби на позначення позитивних та негативних емоцій у творах В. Теккерея”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

5 + nine =