.

Лексичні запозичення у канадському варіанті англійської мови

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ
Список скорочень    3
ВСТУП    5
Розділ 1
ПРОЦЕС ВЗАЄМОДІЇ МОВ ЯК БАГАТОАСПЕКТНЕ ЯВИЩЕ    10
1.1 Поняття мовного контакту    10
1.2 Лексична інтерференція при контактуванні мов    14
РОЗДІЛ 2
ЕТАПИ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В КАНАДІЙСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ    22
2.1 Історичні чинники формування канадського варіанту англійської мови    22
2.2 Лексичні канадизми у першому періоді історії канадського варіанту англійської мови (кінець XV ст. – 1763 р.).    28
2.3 Стан дивергентного лексичного фонду канадського варіанту англійської мови в третьому періоді його історії (1867 – 1970рр.)    42
РОЗДІЛ 3
ТИПОЛОГІЯ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В КАНАДСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ    50
3.1 Запозичення з індіанських та ескімоської мов    50
2.2 Запозичення з французької мови    64
3.3 Запозичення з німецької мови    73
3.4 Запозичення з української мови    81
ВИСНОВКИ    89
СПИСОК ВИКОРИСТАНих джерел    92
додатки    101

ВИСНОВКИ
Результати теоретичного та експерементального дослідження засвідчили вирішення поставлених завдань та і дали підстави для таких висновків:
1.    Абсолютний прогрес мови виявляється , насамперед , у розвитку словникового складу. Розвиток словникового складу – це процес пристосування мовної системи до нових потреб номінації у зв’язку з ускладненням позамовного середовища. Особлиливо значний вплив на словниковий склад мови мають контакти між різними носіями мов, які зумовлюють інтерференцію мов. Багатосторонній вплив на словниковий склад мови впродовж досить довгого часу приводить до проникнення  певної кількості іншомовних запозичень. Частина з них в залежності від особливостей свогот значення та сфер вживання, витримавши перевірку часом, входить у стійкий пласт лексичної системи мови, інші не витримавши конкуренції чи втративши потребу у свому використанні випадають із лексики тої чи іншої мови.
У процесі аналізу наукових дослідженнь уточнено та обгрунтовано поняття «мовного контакту», «інтерференції мов», «запозичення» та «калькування», а також причини запозичень.
2.    У ході дослідження з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду було проаналізовано процес становлення канадського варіанту англійської мови, а саме місце та значення іншомовних запозичень у ньому. Виявленно, що трансплантація англійської мови на нові території , що зумовило пристосування до різко змінених умов існування, активізувала діяльність адаптаційних механізмів, одним із результатів яких стало поповнення лексичної системи англійської мови Канади запозиченнями з мов корінного населення. Ці запозичення надходили до канадського варіанту англійської мови протягом декількох сотень століть, проте найбільш значуща кількість їх надходжень відбувалась на ранніх етапах освоєння нової тереторії. В результаті близьких контактів та змагання англійської та французької мови за панівне становище, а згодом через умови білінгвальної ситуації, яка склалася у Канаді, найбільша кількість запозичень у канадському варіанті англійської мови протягом усього періоду його розвитку надходила із канадської французької мови. Запозиченьт з інших мов, таких як російська, німецька, українська, іспанська та інші почали надходити у другому періоді розвитку канадського варіанту англійської мови. Значно зросла  питома вага цих запозичення у третьому періоді становлення цього варіанту англійської мови, через посилення міграційних процесів до Канади.
3.    За фактичними даними нашого дослідження, ми прийшли до висновку, що найбільшу кількість запозичень у ХХ – початку ХХІ століття англійська мова отримала з французької мови (42%), на другому місці знаходяться запозичення з німецької мови (34%). Незважаючи на те, що автохтонні етноси були витіснені з своїх одвічних територій, проте зміна мовної ситуації у Канаді  (поступове відновлення статусу мов корінного населення), відновлюють запозичення з мов індіанських племен як вагомий спосіб адаптації англійської мови до умов існування на зазначенній території. За результами нашого дослідження у канадському варіанті англійської мови виявленно 14% запозичень з мов корінного населення. Через велику кількість українських емігрантів у Канаді на третьому місці знаходяться запозичення з цієї мови (10%).
4.    Відповідно до встановленної кількості запозичень ми виявили закономірність, що найбільша частина запозичених одиниць належать до сфери побуту, особливо кулінарії у французькій, німецькій, українській мові  та одягу у індіанських мовах. На другому місці  знаходяться запозичення з військового лексичного прошарку у німецькій та французькій мові, значна кількість запозичень належать до тематичної гру транспорту та будівництва, особливо у французькій мові. У німецькій мові ми спостерігаємо тенденцію до тяжіння запозичень наукових термінів. Очевидним є те, що у кожній мові ми знаходимо запозичення  до культури, звичаїв та традицій кожного з зазначений народів.
З усього вище сказаного ми можемо зробити висновок, що запозичення лексичних одиниць ХХ – початку ХХІ століття  з канадського варіанту французької мови,  з мови корінних жителів, а  також з мов національних меншин Канади   німців та українців проникають в лексику англійської мови Канади, яка стосується різних сфер життя. Це підтверджує той факт, що процес запозичення у канадському варіанті англійської мови ХХ – початку ХХІ століття відіграє неаби яку роль у  розвитку спеціальної лексики та її вдосконалення, адже бурхлива інтенсифікація процесів запозичення в сучасну епоху сприяє активному проникненню слів із різних сфер людської діяльності. Цей процес багатоплановий і його результатом  є не лише поповнення лексичного складу , але й певні зміни в структурі словникового фонду, які  полягають  у кількісному та якісному складі різних угрупувань слів, у характері їх мовних взаємозв’язків тощо. Він сприяє також розширенню варіативності лексичних одиниць і значною мірою зумовлює її, що призводить до формування багатозначності, омонімічних, синонімічних та антонімічних відношень у різних галузях  лексики канадського варіанту англійської мови.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Лексичні запозичення у канадському варіанті англійської мови”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

fourteen + two =