.

Кредитні послуги комерційного банку для фізичних осіб

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні аспекти банківського споживчого кредитування……6
1.1.    Сутність і принципи споживчого кредитування…………………….6
1.2.    Види споживчих кредитів……………………………………………………..9
1.3.    Кредитні ризики та їх попередження……………………………………13
Розділ 2. Оцінка споживчого кредитування
у ЗАТ КБ „Приватбанк”……………………………………………………………………….25
2.1.    Політика банку щодо надання споживчих кредитів..………….25
2.2.    Динаміка росту споживчого кредитування та його
місце у доходах банку31
2.3.    Оцінка економічної ефективності споживчого
кредитування банку.38
Розділ 3. Шляхи удосконалення споживчого
кредитування у „Приватбанку”…..51
3.1.     Поліпшення якості кредитного портфеля банку…..………………51
3.2.    Розширення використання  кредитних карток
як шляху зростання кредитного портфелю банку..………61
Висновки…………………………………………………………………………………………….66
Список використаних джерел
Додатки
ВИСНОВКИ

В даній роботі нами було досліджено теоретичні аспекти банківського споживчого кредитування та практично проаналізовано діяльність банку по наданню кредитних послуг фізичним особам на прикладі ЗАТ КБ „Приватбанк”.
В підсумку нами було досягнуто мети даного дослідження – проведено аналіз динаміки та ефективності надання споживчих кредитів „Приватбанком”.
Для досягнення поставленої мети, було виділено кілька завдань. У першому розділі було визначено,  що споживчий кредит – це кредит, який надається як в національній, так і в іноземній валюті фізичним особам (резидентам України) на придбання споживчих товарів та послуг, і який повинен бути повернений згідно умов кредитного договору.
Він надається на наступні цілі:
–    придбання житла (квартири, будинку);
–    фінансування певної події в житті людини (весілля, народження дитини, дня народження тощо);
–    фінансування певної діяльності людини (навчання, лікування, відпочинок, ремонт та ін.).
Існують наступні принципи споживчого кредитування:  строковості, цільового характеру, забезпеченості, платності, поворотності.
Також було досліджено, що в науковій літературі зустрічається досить різноманітна класифікація видів споживчих кредитів, а саме: за термінами кредитування за методом погашення, за методом виплати відсотків, за характером кругообігу засобів, за об’єктами кредитування, залежно від цілей використання кредиту і форми використання кредиту.
Було проаналізовано теоретичні основи кредитних ризиків при споживчому кредитуванні та їх попередження, дано визначення поняттю кредитного ризику.
Кредитний ризик – ризик невиконання позичальником зобов’язань по кредитним операціям, тобто ризик того, що сплата позичальником процентів та кредиту буде проведена з відхиленнями від умов кредитного договору, чи взагалі не буде проведена. Таким чином, кредитний ризик можна оцінити, як ризик повного чи часткового знецінення активу.
У другому розділі дослідження нами було оглянуто основні напрямки кредитної політики „Приватбанку”, де чітко вказується, що кредитна діяльність – основна діяльність банку, а приоритетними являються наступні продукти споживчого кредитування:
–    надання коштів позичальникам за допомогою кредитних карток;
–    масове споживче кредитування по всіх регіонах України (у т.ч. у сільській місцевості) на суми до еквіваленту 5000$;
–    кредитні операції з обсягами понад 5000$ для позичальників з стійким фінансовим станом, позитивною кредитною та платіжною історією, наявністю ліквідного забезпечення;
–    кредитні лінії по міжнародним платіжним карткам;
–    активні операції з фінансовим покриттям.
При дослідженні динаміки ролі споживчого кредитування в структурі кредитних операцій банку, було виявлено, що споживче кредитування займає 18% у загальному кредитному портфелі на 01.01.2006 року, що на 11 відсоткових пунктів вище, ніж у 2004 році, а в загальному обсязі активів банку частка споживчого кредитування складала на 01.07.2005р. – 17,9% (по Рівненській філії – 23,35%).
Що ж до динаміки основних кредитних програм, що пропонуються банком, то тут варто виокремити наступні моменти:
    абсолютне зростання показників по всім видам споживчих кредитів за 2005 рік (від 10,74% росту по програмі „Авто в кредит” до 20-кратного зростання по програмі „Кредитні картки”);
    активна реалізації програми „Подієве кредитування”;
    подальший розвиток напрямку кредитних карт (кредитні карти „Товари в розстрочку”, „Універсальна”), реалізації проектів „Кредитний конвеєр” і „Кредитне бюро”;
    впровадження інноваційних кредитних продуктів на базі кредитної карти: „Авторозстрочка”, „Кредит на навчання”, „Подія”;
    збільшення числа робочих місць співробітників банку в торгових точках (автосалони, магазини, що торгують товарами народного споживання), що дозволило значно збільшити обсяги кредитів, виданим у рамках цих програм.
    ефективна робота з партнером банку – Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву (підписання 01.10.2005р. Додаткової угоди до Договору про співробітництво).
При дослідженні ефективності кредитних операцій банку методом знаходження показника чистої дисконтованої вартості (NPV) та порівняння його значення за різними варіантами кредитування (як споживчого по програмам „Розстрочка” та „Подієве”, так і кредитування юридичних осіб за програмою „Кредитування с/г виробників”) було виявлено наступне. Споживче кредитування є більш прибутковим для банку, ніж кредитування юридичних осіб, однак при розгляді окремих програм споживчого кредитування маємо, що у коротко- та середньостроковому періоді краще кредитувати за програмою „Подієве кредитування”, а в довгостроковому більшу економічну ефективність має кредитування за програмою „Розстрочка”.
В результаті аналізу споживчого кредитування ЗАТ КБ „Приватбанк” було доведено, що для успішного подальшого розвитку надання кредитних послуг населенню потрібно подолати наявні проблеми – низька якість кредитного портфеля та недостатній розвиток послуги з надання кредитів з використанням кредитних карток.
Банку для поліпшення якості споживчого кредитного портфелю варто надати посиленої уваги наступним методам попередження зростання кількості проблемних кредитів:
–    виконання міжнародних та вітчизняних норм регулювання якості кредитного портфелю банку;
–    створення резервів щодо можливих втрат за кредитними операціями;
–    страхування кредитних операцій;
–    наявність високоліквідного забезпечення;
–    лімітування кредитів;
–    диверсифікація позик;
–    поточний контроль за погашенням кредиту, зміною фінансового стану позичальника.
Що ж до покращення реалізації кредитних карток, то тут слід наголосити на наступному:
•    змінити підхід до політики визначення потенційних клієнтів на отримання кредитної картки, доручивши право визначати таких клієнтів працівникам, які їх безпосередньо обслуговують чи обслуговували, а не працівникам головного офісу, які формально підходять до відбору і не можуть об’єктивно оцінити потребу того чи іншого клієнта банку в тому чи іншому виді кредитної картки, його фінансовий стан та можливості щодо погашення наданого кредиту;
•    зосередити посилену увагу на видах забезпечення по кредитним карткам, адже застава нерухомості як найбільш ліквідного майна є неприйнятною з точки зору значної вартості такого майна при невеликих сумах кредиту та громіздкому процесу оформлення договору іпотеки; тоді як більш прийнятними видами є застава депозиту чи можливість заставити нерухомість кілька разів.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Кредитні послуги комерційного банку для фізичних осіб”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

four × 3 =