.

Концепт руху в англійській мові

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………    3
Розділ 1    СУЧАСНА АНТРОПОЦЕНТРИЧНА КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА І КОНЦЕПТОЛОГІЯ…………………………
5
1.1.    Концепт як об’єкт дослідження антропоцентричної когнітивної лінгвістики……………………………………
5
1.2.    Типологія концептів……………………………………….    9
1.3.    Засоби вираження концептів……………………………    18
Висновки до розділу………………………………………………..    20
Розділ 2    КОГНІТИВНА ДЕІНІЦІЯ КОНЦЕПТУ ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ПОБУДОВИ……………………………………………………….
22
2.1.

2.2.    Концептуальний аналіз як основний метод сучасної когнітивної лінгвістики……………………………………
Когнітивна дефініція концепту та принципи її побудови
22
26
Висновки до розділу………………………………………………..    31
Розділ 3    КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИЧНИХ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ВЕРБАЛІЗАТОРІВ КОНЦЕПТУ РУХ………………………………………………………………….

33
3.1.    Експлікація концепту РУХ в англійській мові……………    33
3.2.    Лексичні та фразеологічні засоби вербалізації концепту РУХ………………………………………………………..
42
Висновки до розділу………………………………………………..    53
ВИСНОВКИ……………………………………………………….    55
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………    58
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ……….    63

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. Когнітивна дефініція концепту є формою представлення результатів концептуального аналізу. Когнітивна дефініція не мусить бути обмеженою інформацією, яку мовці в цілковито усвідомлюють, адже між планом вираження і об’єктами дійсності стоїть  не тільки свідомість, а й підсвідомі категорії.
2. Дефініція не повинна мати сцієнтичний чи таксономічний характер; вона має відбивати «наївну» концептуалізацію світу  Цей принцип логічно випливає із принципу антропоцентризму гуманітарної когнітивної лінгвістики. Вона покликана відобразити культуро-специфічну інтерпретацію світу, закріплену в мові, і повинна мати не тільки семантичний, а й пізнавальний характер. І форма, і зміст дефініції має відбивати наївну коіцептуалііацію світу.
3.Ядром когнітивної дефініції концепту є ознаки, усталені в мовній системі й укорінені в культурі народу – носія цієї мови. Поза тим, дефініція концепту включає й слабші, менш усталені ознаки, які проявляються в окремих вживаннях вербалізаторів концепту й пов’язані з центрапьними ознаками мотиваційними зв’язками. Установлення таких зв’язків належить до завдань КА, як і виявлення неусвідомлюваних ознак, які відіграють важливу роль у процесах концептуалізації і мовлення. Критерієм встановлення ознак є їхнє мовне вираження: концептуальну ознаку виводимо лише за наявності відповідних семантичних ознак, які її виражають.
4. У побудові дефініції застосовуємо принцип суб’єктивної реконструкції, обмеженої мовним матеріалом. Цей принцип пов’язаний із настановою на антропоцентризм. Суб’єктивна реконструкція є аналізом «зсередини», з точки зору носія мови і культури. Роль обмеження і верифікатора побудов дослідника відіграє мовний матеріал. Будь-які ознаки, що їх постулює дослідник, спираючись на власну мовну інтуїцію чи залучаючи результати рефлексії інших носіїв мови, мусять мати мовне вираження.
5. Принцип суб’єктивної реконструкції відбиває той факт, що досліджуючи концепт, лінгвіст дає матеріалу певною мірою суб’єктивне трактування. Він постає, отже, «включеним» у саме дослідження, і тому в кожній конкретній дефініції концепту закладено частку суб’єктивного бачення. Однак це не означає невідтворюваності результатів аналізу, якщо збережено прозорість процедури аналізу.
6. Концепт експлікується через установлення концептуальних ознак – конститутивних елементів концепту. Такий підхід спирається на практику традиційної та прототипової семантики й концептуального аналізу, а також на розуміння концептуальних ознак як конститутивних елементів концептів.
7. Як свідчать результати нашого аналізу,  концепт РУХ включає ознаки двох типів: спостережні та ментальні. Спостережні ознаки концепту мають узагальнений характер. Таких ознак п’ять: спосіб руху, траєкторія руху, суб’єкт руху, засіб руху, предмет руху. Ментальних ознак концепт РУХ має значно більше.
8. Відсутність ознаки в експлікаціях концепту не означає, що ця ознака взагалі не властива концепту: вона може бути виражена менш яскраво. До експлікацій увійшли найяскравіше виражені, найвагоміші КО. Набір ознак, виведений в експлікації концепту, становить його ядро. Ці сильніші КО доповнюють слабші ознаки, які не мають безпосереднього вираження засобами мовної системи. Найближчу периферію складають ознаки, які закладені в мовному матеріалі імпліцитно.
9. Концепт РУХ представляється у плані вираження цілою низкою мовних реалізацій, які утворюють відповідну лексико-семантичну і когнітивну структури. Останні реалізуються за допомогою ментальної моделі фрейма як ієрархічно впорядкованої репрезентації певної ситуації довкілля, що представляє концепт РУХ.
10. Фразеологічні та лексичні одиниці, які вербалізують концепт РУХ у вигляді субфреймів, об’єднуються загальною фреймовою моделлю –  предметний субфрейм: хтось (актант) існує у просторі (там), у певних часових рамках (тоді), має певні якості (такий); акціональний субфрейм: хтось або щось діє, діє за допомогою (інструмента), діє у напрямку реципієнта, діє для чи через (цілі, причини), діє для (результату); посесивний субфрейм: хтось володіє чимось; таксономічний субфрейм: щось (вид) є чимсь (роль); компаративний субфрейм: щось є подібне до чогось іншого.  Крім того, у такому фреймі представлені семантичні маркери, які відповідають конкретній номінативній одиниці.
11. Концептуальна метафора є основним із способів образного моделювання та відображення дійсності, яка визначає дві поняттєві сфери (сферу джерела метафоричної категоризації та сферу цілі). Номінації, що виражають семантику РУХУ у первинному значенні (сфера джерела) характеризують початок/кінець, кількісні, якісні та часові властивості руху. Поняттєва сфера цілі містить специфічні для англійської мови метафоричні перенесення, які відносяться до різних сфер референції.
12. У межах концепту РУХ виділяються базові ситуації, які представлені фреймовими структурами – 1) ситуація ПОЧАТОК РУХУ; 2) ситуація РУХУ; 3) ситуація ДОСЯГАННЯ МЕТИ. Кожна з представлених ситуацій моделюється на основі субфреймів, які мають свої модифікації. У центрі кожного субфрейму лежить лексема, а на її периферії – ментальні кореляти. В межах субфреймів виокремлюються субконцепти та їх профілі, з якими корелює концепт РУХ.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Концепт руху в англійській мові”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

12 − 11 =