.

Контекстна реалізація засобів позначення руху з помірною швидкістю у творах Джека Лондона Біле Ікло та Мартін Іден та їх перекладах українською мовою

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………………З
РОЗДІЛ 1 Поняття “семантичне поле” та його особливості …………7
1.1      Визначення “семантичного поля” та його характерних
властивостей ……………………………………………………………………………..7
1.2      Ієрархічна будова поля …………………………………………………………..10
1.3     Найпоширеніші типи семантичних полів………………………………….17
РОЗДІЛ 2 Семантичне поле руху………………………………………………….20
1.1      Рух як динамічна характеристика простору……………………………..20
1.2      Семантичне підполе дієслів руху з помірною швидкістю без
використання допоміжних засобів англійської та української мов …………….21
2.3     Порівняльний аналіз систем дієслів зазначеного способу руху
порівнюваних мов……………………………………………………………………28
РОЗДІЛ 3 Контекстна реалізація засобів позначення руху з помірною швидкістю у творах Джека Лондона “Біле Ікло” та “Мартін Іден” та їх перекладах українською мовою……….……..31
3.1     Контекстуальний аналіз як метод функціональної сторони
лексеми………………………………………………………………………………………….31
3.2     Параметри семантичного поля руху з помірною швидкістю у творах Джека Лондона “Біле Ікло” та “Мартін Іден”…………….32
3.3     Контекстуальний аналіз досліджуваного поля на основі творів Джека Лондона для англійської та української мов…………………..33
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………….43
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………45
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………….48
ВИСНОВКИ
Семантичне поле – сукупність лексичних одиниць, які об’єднані спільністю змісту і відображають поняттєву, предметну, або функціональну подібність позначуваних явищ. Для нього властивим є систематичний характер зв’язків між словами чи їх окремими значеннями, які відбуваються на основі ознаки (архісеми).
Семантичне поле має ієрархічну будову, де центральним є ядро. Поле складають лексично-семантичні групи, в межах яких виділяють лексико-семантичні категорії: синоніми, антоніми, конверсией, гіпоніми. Сюди відносяться і внутрішньослівні зв’язки полісемантичних слів.
Дослідники вивчали семантичне поле з різних точок зору, спираючись на всі можливі види відношень між словами. Цим і спричинена наявність різних типів семантичних полів, серед яких найпопулярнішими є поля Покровського, Трира (лексичні і понятійні), Порцига (елементарні семантичні поля), асоціативні поля. Семантичне підполе дієслів руху з помірною швидкістю без використання інших засобів пересування відноситься до понятійного поля.
Методика співставлення семантичних полів дозволила достатньо повно описати підполе руху з помірною швидкістю без використання інших засобів в англійській мові та зіставити його з українським підполем. Специфіка полів порівнюваних мов виявляється у кількості наявних у полі слів’і в рівні еквівалентності відповідників, який є неоднаковим для всіх дієслів. На основі цього можна зробити висновок, що при перекладі дієслів, які позначають вищезгаданий спосіб руху, з англійської мову на українську, чи в зворотному напрямку, варіантів відповідників поданих у перекладних словниках не завжди достатньо. Для того щоб максимально повно і правильно передати значення слова однієї мови, іноді слід звіряти значення запропонованих відповідників у тлумачних словниках і співставляти наскільки вони співпадають.
Для якомога повнішого опису лексичних  одиниць семантичного поля руху з помірною швидкістю без використання допоміжних засобів пересування необхідно дослідити, як ці одиниці поводять себе в контексті, тобто їх функціональну сторону. Для виконання цього завдання, а саме, визначення рівня репрезентативності поля в текстах творів Джека Лондона “Біле Ікло” та “Мартін Іден” на основі побудови таблиць вживаності дієслів цього поля, обчислення його параметрів таких, як насиченість та варіативність, важливим є застосування статистичного методу дослідження. На основі результатів, отриманих внаслідок контекстуального та статистичного аналізів, були зроблені наступні висновки:
1    в текстах досліджуваних творів “рух з помірною швидкістю” займає незначне місце, оскільки насиченість семантичного поля дієслів для його позначення низька;
2    для передачі руху в текстах вживаються дієслова, які належать до списку найуживаніших, тобто дієслова, які складають ядро поля, що випливає з показника варіативності поля;
3    дієслова мікрополя нижчого порядку можна передати за допомогою дієслова ядра поля та диференційної ознаки цього мікрополя;
4    при перекладі з англійської мови на українську, чи дієсловом для позначення досліджуваного способу руху  однієї мови можуть відповідати словосполучення чи фрази іншої мови, які не завжди містять дієслова семантичного поля руху цієї мови, чи навпаки; в такому випадку важливим є не сам процес руху, а результат цього процесу.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Контекстна реалізація засобів позначення руху з помірною швидкістю у творах Джека Лондона Біле Ікло та Мартін Іден та їх перекладах українською мовою”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

19 − 1 =