.

Глобалізація міжнародних економічних відносин і світова криза як наслідок глобалізації.zip

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ГОЛОВНІ ЕТАПИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1.1 ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА ФОРМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1.2 ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1.3 СУПЕРЕЧНОСТІ І НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
РОЗДІЛ 2. СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ЯК НАСЛІДОК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
2.1 ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕТАПИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
2.2 ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
2.3 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ
РОЗДІЛ 3. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
3.1 УКРАЇНА В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
3.2 СУЧАСНИЙ СТАН ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
3.3 ПЕРСПЕКТИВИ ВИХОДУ УКРАЇНИ ІЗ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВИСНОВКИ

У роботі було досліджено сутність економічної глобалізації, її основні етапи та форми, встановлено позитивні та негативні наслідки цього процесу. Було зазначено, що сучасна світова криза є наслідком економічної глобалізації та винайдено шляхи її подолання.
На рубежі другого і третього тисячоліття глобалізація світової економіки, що перетворюється у домінуючу тенденцію світових господарських процесів, є визначаючим чинником як національного, так і міжнародного розвитку. Глобалізація економіки − складний і суперечливий процес. З одного боку, вона значною мірою розширює можливості окремих країн щодо використання та оптимальної комбінації різних ресурсів, їх значно глибшої і всебічної участі в системі міжнародного поділу праці, полегшує господарську взаємодію між державами, створює умови для доступу країн до передових досягнень людства, забезпечує економію ресурсів, стимулює світовий прогрес. З іншої, глобалізація несе негативні наслідки: загострення конкурентної боротьби, закріплення периферійної моделі економіки, втрата своїх ресурсів країнами, що не входять в “золотий мільярд”, розорення малого бізнесу, поширення на слабкі країни глобалізації конкуренції, зниження рівня життя і ін.
Глобалізація економіки − одна із закономірностей світового розвитку, внаслідок якої відбулась невимірно збільшена в порівнянні з інтеграцією взаємозалежність економік різних країн. Вона виражається в різкому збільшенні масштабів і темпів переміщення капіталів, випереджаючому зростанні міжнародної торгівлі в порівнянні із зростанням ВВП, виникненням світових фінансових ринків, що цілодобово працюють в реальному масштабі часу. Створені за останні десятиліття інформаційні системи невимірно підсилили здібність фінансового капіталу до швидкого переміщення, що містить в собі, принаймні потенційно, здібність до руйнування стійких економічних систем.
Глобалізація пов’язана з формуванням економічного простору, де галузева структура, обмін інформацією і технологіями, географія розміщення продуктивних сил визначаються з врахуванням світової кон’юнктури, а економічні підйоми і спади набувають планетарних масштабів. В умовах глобалізації світової економіки стають неминучими всеохоплюючі економічні кризи, які набувають системного характеру, особливо в країнах, які не входять до кола розвинутих і пануючих. Так, у дослідженні було показано роль глобалізації як каталізатора сучасної світової економічної кризи, причинами якої стали такі фактори, як зростання диференціації країн світу по рівню економічного розвитку, перевиробництво продукції і перенакопичення капіталу в одних країнах світу і недолік його в інших, необачна політика іпотечних банків тощо. Про виникнення глобальної економічної кризи в 2008 році свідчило падіння показників ряду економічних індикаторів по всьому світу. Зокрема, про виникнення кризи свідчили високі ціни на нафту, що викликали підвищення цін на продукти харчування (через залежність виробництва харчових продуктів від цін на паливо-мастильні матеріали, та використання продуктів рослинництва, етанолу та біодизеля для виготовлення альтернативного палива) та глобальну інфляцію; іпотечна криза в США, що призвела до банкрутства великих інвестиційних та комерційних банків з гарною репутацією в різних країнах світу; поширення безробіття та ймовірність глобальної рецесії.
За допомогою таких міжнародних організацій, як Міжнародний валютний фонд, група Світового банку, а також спільними зусиллями країни шукають можливі шляхи виходу із кризи. Як було проаналізовано в роботі, перш за все країни повинні створити міжнародний фінансовий інститут для регулювання грошово-кредитної маси на світових фінансових ринках та нову систему міжнародних розрахунків без панівного положення долара США.
Основною причиною економічної кризи в Україні, на наш погляд, є активне, причому необґрунтоване, входження країни в глобалізаційні економічні процеси. Всі інші причини (такі, як кредитна залежність, інвестиційна непривабливість економіки країни, скорочення робочих місць і загострення соціальних проблем) є похідними від неї. Щоб подолати кризу, яка має системний характер, сформувати соціально-економічну модель, засновану на інституті приватної власності, Україна останнім часом докладає значних зусиль. Для цього їй доводиться відновлювати реальний сектор економіки, розвивати торгівельну та інвестиційну інфраструктуру ринку, стимулювати заощадження й інвестиційну діяльність.
Отже, винайти шляхи подолання світової фінансової кризи та зробити плоди глобалізації доступними максимальному числу країн – ті завдання, що стоять наразі перед світовою спільнотою.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Глобалізація міжнародних економічних відносин і світова криза як наслідок глобалізації.zip”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

16 + 1 =