Функціонуваня соматичних фразеологічних одиниць на позначення характеристик людини

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

Острог, 2005
ЗМІСТ
ВСТУП …………………………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ……………………………………..7
1.1ФО та їх особливості………………………………………………………………………………..7
1.2 Класифікація ФО   за ступенем з’єднання їх компонентів………………………..11
1.3 Граматична та  структурно-семантична класифікації ФО…………………….14
1.4 Фразеологічні синоніми та варіанти……………………………………………………….16
1.5 Функціонування ФО…………………………………………………………………………………18
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФО З КОМПОНЕНТАМИ HAND, HEAD, FACE, NOSE, NECK, FOOT, EYE НА ПОЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЮДИНИ………………………………………………………………….21
2.1 ФО на позначення рис характеру людини…………………………………………………22
2.2 ФО на позначення розумових здібностей………………………………………………….30
2.3 ФО на позначення зовнішнього вигляду людини………………………………………..33
2.4  ФО на позначення людської діяльності……………………………………………………37
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………………..46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………..49
ДОДАТОК…………………………………………………………………………………………………..53

ВИСНОВКИ
Фразеологія є дуже складною проблемою у лексикології, але тим не менш жодна мова не може існувати без неї, оскільки у фразеологію закладено фольклор, літературу, звичаї певного народу. Крім того, фразеологія як одна із складових компонентів мовного простору відіграє експресивну та когнітивну функції у мові.
Фразеологія є не тільки складною, але й досить об’ємною, тому вчені розрізняють такі види фразеології: флористичну, нумеративну, соматичну, зоофразеологію та інші, які потребують дослідження та вивчення їх особливостей. Нашу увагу привернула соматична  фразеологія.
У даній кваліфікаційній роботі розглянуто ряд теоретичних питань стосовно поняття та обсягу фразеології, різні підходи до її розуміння, а також  питання класифікації її основних одиниць, тобто фразеологізмів. Не менш важливим  питанням є особливості функціонування ФО у мовному просторі, яке ми також взяли до уваги.
Оскільки об’єктом нашого дослідження є соматична фразеологія ми відібрали лише ФО з соматичними компонентами hand, hand, head,  face, nose, neck, foot, eye.  Англійські усталені вирази із даними соматизмами    стали основою для практичної частини дослідження. Використовуючи метод суцільної вибірки виділено та проаналізовано понад сто ФО, відібраних із словників: “Oxford Advanced Learner’s Dictionary”, „Chamber’s Dictionary of Phrasal Verbs” та „Cambridge International Dictionary of English”, а також із словників: „Англо-русский фразеологический словарь” (А.В.Кунін), „Англо-український фразеологічний словник” (К.Т.Баранцев). Принагідне використання українського фразеологічного матеріалу дозволило  не лише виявити подібне значення англійських та  українських ФО, а й описати їх відмінності у функціонуванні.
З вищезгаданих лексикографічних видань усі відібрані ФО з компонентами hand, hand, head,  face, nose, neck, foot, eye було умовно поділено на чотири групи. До першої групи належать ФО на позначення рис характеру людини, до другої – ФО на позначення розумових здібностей. Третя група складається із ФО, які використовуються на позначення зовнішнього вигляду людини, а до четвертої групи належать ФО на позначення рис людини під час роботи.
У кожній відібраній групі  певний соматизм впливає на значення фразеологізму, що пояснюється зв’язком між семантикою певного елемента у складі ФО та значенням цілого фразеологізму. Наочним прикладом слугує група соматичних ФО на позначення розумових здібностей людини, де у кількісному відношенні переважає соматичний компонент head (голова), тобто там де відбуваються розумові процеси. У групі на позначення зовнішнього вигляду людини у більшості випадків використовується соматизм face, тому що “обличчя” безпосередньо пов’язане із зовнішніми даними людини.
Відзначимо, що на конкретному прикладі було доведено, що так як і українські фразеологізми англійські фразеологізми вступають у відношення синонімії і можуть утворювати синонімічні ряди. Одним із прикладів ряду синонімів є англійський усталений вираз to turn your hand to anything „бути майстром на всі руки”, щоб відтворити синонімічний ряд наводимо ще два синоніми до поданого: a crack hand at something та a Jack of all trades, які  мають аналогічне значення. Ці фразеологізми є взаємозамінні і вживаються залежно від контексту.
Різноманітність вживання соматичних ФО з досліджуваними компонентами  пояснюється існуванням фразеологічних варіантів, а саме ФО to keep your hand in  може замінюватись на to keep your eye in із значенням  „не втрачати досвіду” не змінивши при цьому значення. Інший приклад фразеологічного варіанту є дві ФО, які позначають риси характеру людини. ФО  a pain in the neck  має варіантним компонентом соматизм backside  ─   a pain in the backside, який  реалізує ідентичне значення: “надокучлива набридлива людина”. Різниця між ними лише у вживанні: ФО a pain in the neck   вживається в офіційному стилі мовлення, а стійке словосполучення  a pain in the backside  ─  у розмовному стилі. За допомогою таких явищ як фразеологічні синоніми та варіанти урізноманітнюється мова, її засоби виразності, різнобарвності та колориту.
Для ФО як і для слів притаманна полісемія, що вказує на те, що розуміння стійких словосполучень буде випливати із контексту в якому вони вживаються. Яскравим прикладом такого явища є такий усталений вираз як  to laugh on the wrong side  of your face, який може мати два значення: “бути розчарованим” та “від сміху до сліз”.
У ході дослідження було виявлено, що на формування фразеології англійської мови великий вплив має екстралінгвістичний фактор (запозичення з інших мов, крилаті вирази з відомих творів, вплив фольклору).
Визначення особливостей функціонування ФО з соматичними компонентами  hand, head,  face, nose, neck, foot, eye  в англійській мові  реалізує можливість якнайширшого їх використання. Правильного розуміння та вживання у правильному стилі мовлення, що є важливим при вивченні фразеології англійської мови та й мови в загальному.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Функціонуваня соматичних фразеологічних одиниць на позначення характеристик людини”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

twelve − 5 =