.

Формування уявлень про мову і мислення в учнів початкових класів

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з педагогіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ    6
1.1. Аналіз науково-методичної літератури в аспекті вивчення теми «Мова і мовлення»    6
1.2. Лінгвістичні засади опрацювання теми «Мова і мовлення»    11
1.3. Стан роботи з формування культури мовлення у практиці початкової школи    15

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ    18
2.1. Аналіз програми та підручників в аспекті вивчення теми «Мова і мовлення» в початковій школі    18
2.2. Методи і прийоми формування культури мовлення молодших школярів    26
2.3. Шляхи вдосконалення мовленнєвого розвитку молодших
школярів    30

ВИСНОВКИ    36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    38
ВИСНОВКИ

Проблема розвитку мовлення завжди була і є однією з найважливіших у системі початкового навчання. Відомий лінгвіст, основоположник системи навчання дітей рідної мови Ф.І. Буслаєв вказував, що мета має полягати у засвоєнні мовної культури народу через систему спеціальних мовленнєвих вправ, які є основою для розвитку природженого дару слова й умовою мовленнєвого розвитку дитини. За умови правильних методичних підходів, належної організації і навчально-методичного процесу навчання рідної мови в початкових класах в учнів успішно формуються вміння слухати і розуміти почуте, висловлюватися, вступати в діалог і полілог.
Підсумуємо, що виховувати мовленнєву культуру потрібно розпочинати з раннього дитинства, і чи не провідна роль у цьому належить найближчому оточенню дитини – сім’ї та вчителю початкової школи. Для формування культури українського мовлення школярів важливе значення має лексичне багатство мови. Збагачення словника учня – одне з головних завдань навчання мови, умова успішного розвитку мовлення і засвоєння знань та умінь з мови.
В той же час, культура мовлення формується багатством словника, досконалим володінням способами поєднання слів у речення, правильною вимовою. Мовна культура не постає на пустому місці, це постійна робота, спрямована на вдосконалення свого мовлення, розвиток інтелекту, на виховання і вдосконалення кращих людських чеснот, створення свого фахового образу, досягнення соціального престижу.
Підкреслимо, що сьогодні вчителям початкових класів на уроках українського читання треба більше уваги приділяти формуванню читацьких умінь у нерозривній єдності з мовленнєвими, а це означає навчити учнів не копіювати текст-зразок, а використовувати для побудови висловлювань засоби, аналогічні тим, з якими ознайомились на уроках читання. В цілому, державна підсумкова атестація з української мови (читання) виявила належний рівень сформованості навичок свідомого читання та розуміння тексту для його практичного застосування.
Проаналізувавши джерела мовленнєвого розвитку, зміст навчальної мовленнєвої діяльності та систему існуючих норм мовної культури особистості школяра слід визнати розвиток мовлення провідним принципом навчання.
Узагальнимо, що робота з розвитку культури мовлення молодших школярів включає такі напрями: вдосконалення звуковимови учнів і підвищення їхньої мовної культури; збагачення, уточнення й активізація словникового запасу молодших школярів; уміння вживати слова у властивому для них значенні, користуватися виражальними засобами мови залежно від ситуації і мети висловлювання; послідовно і логічно викладати думки; удосконалення граматичного ладу мовлення учнів; оволодіння нормами українського літературного мовлення;  засвоєння найважливіших етичних правил спілкування.
Вдосконалення мовленнєвих умінь і навичок молодших школярів стає можливим за умови активного використання даних про психолінгвістичні особливості усного и писемного мовлення, а також елементарних мовленнєвознавчих відомостей з лінгвістики й стилістики тексту. Опанування учнями початкових класів елементарних знань про форми й стилі мовлення під час продукування власних зв’язних висловлювань сприяє виробленню в них усвідомлених мовленнєвих умінь, що сприятиме підвищенню рівня культури мовлення в цілому.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Формування уявлень про мову і мислення в учнів початкових класів”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

twenty − 16 =