.

Формування техніки читання в учнів початкових класів

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з педагогіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ    6
1.1 Вплив формування навички свідомого читання у молодших школярів на успішність навчання    6
1.2 Дослідження формування техніки читання в працях науковців-педагогів    9
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ    18
2.1 Методика формування техніки читання в початковій школі    18
2.2 Уроки класного читання     21
2.3 Особливості вивчення творів різних жанрів на уроках читання    25
2.4 Уроки узагальнення знань на уроках читання     31
2.5 Інноваційні технології в навчанні читання в молодших класах    33
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКОСТІ ЧИТАННЯ
У ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ    41
ВИСНОВКИ    45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    47
ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення: читання – важливий компонент у всебічному розвитку зростаючої особистості. Сучасні психологи та методисти визначають навичку читання на початковому етапі як процес відтворення звукової форми слова за її графічною моделлю з виявленням, активною переробкою і усвідомленням смислової інформації. Розуміння тексту – це опосередкований аналітико-синтетичний процес, який включає в себе виділення основних елементів матеріалу та об’єднання їх у єдине ціле. Оволодіння цим процесом вимагає від молодшого школяра досить високого рівня розвитку розумових операцій аналізу і синтезу. Мета школи – поставити читання так, щоб воно розвивало мислення і збагачувало почуття, будило активне ставлення до навколишнього світу і кликало до боротьби.
Зазначимо, що на уроках читання вчитель повинен бути особливо пильним до правильності читання тексту. Різні способи виправлення помилок читання: учень читає за складами, записує на дошці, учитель ставить перед ним запитання, яке підкаже йому правильне прочитання слова, учитель залучає інших учнів до роботи над усуненням неточностей прочитаного, вчитель сам виправляє неточність.
Швидке читання – це самоціль у навчанні дітей читанню. Повільне читання – це найкращий спосіб засвоєння прочитаного. Швидкість читання розвивається завдяки систематичному читанню на уроках і в позаурочний час. Постійний прийом навчання швидко читати – багаторазове прочитування тексту в класі.
Варто підсумувати, що тематичний добір матеріалу для читання дає можливість підвести підсумки вивченого, закріпити здобуті знання. Здійснюється це на узагальнюючих уроках читання, які вводяться після опрацювання відповідних тем.
Індивідуально диференційоване навчання читанню передбачає різні форми роботи: індивідуальну, парну, групову. У ході впровадження методики індивідуально диференційованого навчання читанню виділяються завдання для кожної групи учнів, які спрямовуються на забезпечення умов успішного оволодіння навичкою читання, ліквідацію труднощів, специфічних для виділених рівневих груп.
Підкреслимо, що спілкування і співпраця учнів на уроці – один з основних принципів формування особистості в системі навчання. Навчання маленького школяра вчитися потребує докорінної зміни змісту діяльності вчителя. Його визначальною метою стає організація спільного пошуку розв’язання завдання, не «донести», «пояснити» й «показати», а організувати пошукову діяльність учнів на уроці.
Узагальнимо, що уміння і навички, що формуються на уроках читання, мають загально-навчальний характер, є засобом вивчення практично всіх навчальних предметів, сприяють саморозвитку і самовираженню особистості дитини. Л. К. Лухтай пропонує такі шляхи вдосконалення техніки читання школярів: 1) розвиток аналізаторів: зорового, слухового; 2) розширення кута зору; 3) подолання регресій; 4) усунення негативних факторів; 5) слухові та зорові диктанти; 6) розвиток антиципації; 7) облік та коригування швидкості читання. Саме ці фактори і впливають на швидкість читання.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Формування техніки читання в учнів початкових класів”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

1 × three =