.

Формування фінансових результатів страховика

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАХОВИКА…………………………………………………5
1.1.    Загальна характеристика, функції, види страхової діяльності. Особливості страховика як суб’єкта підприємницької діяльності……………5
1.2.    Методика визначення фінансових результатів страховика……..9
1.3.    Умови забезпечення фінансової стійкості страховика…………14

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ „ОРАНТА”……………………..19
2.1. Загальна характеристика НАСК „Оранта” та її фінансового стану……………………………………………………………………………..19
2.2. Аналіз видів діяльності в НАСК «Оранта» та джерел формування прибутку…………………………………………………………………………29
2.3. Аналіз  прибутковості в НАСК «Оранта»…………………………..33

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ НАСК „ОРАНТА”………………………………………………………………………39
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………47
ДОДАТКИ…………………………………………………………………50
ВИСНОВКИ
Формування фінансових результатів є основним показником ефективної діяльності кожного із суб’єктів господарювання. Тому аналізуючи все вище сказане ми дійшли наступних висновків, що Фінансовий результат – це вартісна оцінка підсумків господарювання страховика. Вона визначається як різниця між доходами і витратами. Фінансовий результат, як правило, має додатний характер, тобто набуває форми прибутку, хоча іноді можуть бути й збитки.
Оскільки страхова компанія проводить не лише страхову, а ще й інвестиційну та господарську діяльність, прибуток страховика також є підсумком фінансових результатів усіх перелічених видів діяльності.
При формуванні фінансових ресурсів страхових компаній, законодавством України передбачені деякі обмеження: при створенні страховика статутний фонд повинен бути сплачений виключно у грошовій формі. Крім цього, дозволяється формування статутного фонду страховика цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю, але не більше 25% загального розміру статутного фонду.
Забороняється використовувати для формування статутного фонду векселі, кошти страхових резервів, а також кошти отримані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.
Відповідно до Закону України “Про страхування”, мінімальний розмір статутного фонду для компаній, що займаються страхуванням життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1,5 млн. євро; для компаній, які замаються видами страхування, іншими, ніж страхування життя, –  1 млн. євро по валютному обмінному курсу валюти України. В майбутньому планується встановити вимоги до статутного капіталу в розмірі 10 млн. євро для страховиків (як резидентів, так і нерезидентів), що здійснюють страхуванням життя, без істотних змін по відношенню до страховиків, які здійснюватимуть на території України види страхування, інші, ніж страхування життя (у розмірі 1 млн. євро).
Протягом 2005—2007 років в НАСК “Оранта” витрати збільшуються. Це пов’язано із зростанням кількості укладених договорів, тобто збільшенням кількості потенційних клієнтів та зростанням страхових виплат, а також витрат які пов’язані з підвищенням іміджу компанії, це є наслідком зростання фінансового результату компанії, що є позитивним.
Говорячи про джерела формування фінансових ресурсів НАСК «Оранта», то за досліджуваний період вони зростали, а саме: у 2006 році порівняно з 2005 роком темп росту всього капіталу складав 216,53%, що в абсолютному вираженні становить 229121 тис. грн., а вже у 2007 році відносно 2006 розмір капіталу зменшився на 29286 тис. грн.. Таке зменшення пов’язане зі збільшенням витрат компанії на розвиток маркетингу, реклами  і нових видів продукції.  Провівши певні розрахунки щодо прибутковості страхової компанії можна сказати, що в цілому фінансовий стан НАСК “Оранта” за 2005-2007рр.  є не досить стабільним. В даної страхової компанії є в наявності достатня кількість активів у ліквідній формі, що дає їй змогу в повному обсязі виконувати свої фінансові зобов’язання перед страхувальниками. Страховик має достатній обсяг страхових резервів, що також говорить про платоспроможність страховика та його фінансову надійність. Показники рентабельності не на високому рівні, при значному рості страхових премій, у порівнянні з 2006 роком, відбулося зниження прибутку на 57,6% (4 262 тис. грн). На цей факт значно вплинуло збільшення рівня виплат із КАСКО (на 71 млн грн), збільшення рівня витрат з реклами (на 20,6 млн грн), проте прибутковість є нормальною що забезпечує ефективне здійснення своїх функцій.
Можна підкреслити, що НАСК “Оранта ” є лідером на сучасному ринку страхування і  має найбільший досвід у даній сфері (87 років). Крім того компанія є унікальним захисником інтересів страхувальників, оскільки здійснює майже всі види страхування і має могутню перевагу серед інших компаній.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Формування фінансових результатів страховика”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

11 + two =