.

Фінансовий стан підприємства чинники формування та напрямки

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА…………… 5
1.1.    Сутність та складові фінансового стану підприємства…………….……………..5
1.2.   Характеристика  показників оцінки фінансового стану підприємства …………..13
1.3. Інформаційне та законодавче забезпечення аналізу фінансового стану підприємства……………………………………………………………………………..22
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОНИХ ШПАЛ» ЗА 2005-2008 РР………………………………………………………………………………………….28
2.1. Аналіз майнового стану та діяльності підприємства……… …………………….28
2.2. Оцінка показників фінансової стійкості та ділової активності підприємства ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ» за 2005-2008 рр.…………………………….…39
2.3. Аналіз  показників  ліквідності,  платоспроможності  рентабельності, визначення ймовірності настання банкрутства підприємства .………………………47
РОЗДІЛ 3
НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДП «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»………………………………………………………………… ……………..…53
3.1. Фактори впливу на фінансовий стан ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ»……………………………………………………………………… ……….…….53
3.2. Прогноз фінансового стану ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ» на 2009-2011 рр……………………………………………………………………………………57
3.3. Напрямки покращення фінансового стану підприємства…………………………62
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………..….66
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..70
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..75
ВИСНОВКИ

Головною характеристикою будь-якого підприємства є його фінансовий стан підприємства. Адже це є комплексним поняттям, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, яке залежить від виробничої та господарської діяльності підприємства, а також від безперебійного процесу виробництва.
Фінансовий стан характеризується спроможністю підприємства фінансувати свою діяльність, його забезпеченість фінансовими ресурсами для здійснення його господарської діяльності. Обов’язковим є своєчасне проведення грошових розрахунків за власними зобов’язаннями.
Фінансовий стан підприємства включає такі складові: загальна характеристика балансу підприємства; аналіз майнового стану; аналіз показників до яких належить.
Також на фінансовий стан підприємства впливають різні фактори, які можна поділити на залежні та незалежні від підприємства та його діяльності.
Для визначення фінансового стану підприємства застосовуються різні методи. Обрахунки показників здійснюються для досягнення позитивних результатів у підприємницькій діяльності та попередження негативних факторів впливу на них. Основними показниками є: показники ефективності використання основних засобів, стійкості, ліквідності та платоспроможності, рентабельності та ділової активності, показники визначення банкрутства.
Показники фінансової стійкості ділять на узагальнюючі та часткові, які розглядають процеси з різних сторін. Також використати формули, що відображають вплив на матеріальний стан та запас даного підприємства, щоб адекватно оцінити можливості даного підприємства. Сукупність обрахунків усіх показників дають нам певні результати, відповідно до яких робляться наступні висновки про прибутковість чи збитковість підприємства, а також про перспективи майбутнього розвитку.
Головним джерелом аналізу фінансової стійкості є інформація бухгалтерської звітності підприємств. До такої звітності можна віднести П(С)БО форма № 1 – Баланс, форма № 2 – Звіт про фінансові результати, форма № 3 – Звіт про рух грошових коштів, форма № 4 – Звіт про власний капітал, Примітки до звітів з показниками та поясненнями. Законодавче забезпечення здійснюється за допомогою Конституції України, Господарського кодексу та інших нормативних актів.
Об’єктом дослідження є промислове підприємство «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал», що засноване на державній власності та спеціалізується на виробництві залізобетонних виробів. Держава за допомогою держзакупівель гарантує підприємству стабільні щорічні доходи.
Першим етапом аналізу фінансового стану підприємства є вертикальний та горизонтальний аналіз балансу. Тенденцію до постійного зростання розділів та валюти балансу свідчить про покращення діяльності даного підприємства та його спроможність протистояти зовнішнім негативним факторам, основним із яких є інфляція. У ході роботи було досліджено, що активи підприємства формують необоротні активи, які займають частку від 56,4-68,1 %, та за 2005 рік становлять 4042 тис. грн. Зростання спостерігається за період 2006-2007 рр. на 3209 тис. грн. та за 2007-2008 рр. на 1736 тис. грн. Відповідно до пасивів було встановлено, що найбільшу частку в пасивах підприємства становить власний капітал та займає 74 % усіх пасивів у 2005 році або 4795 тис. грн., 51,7 – у 2006 році або 5009 тис, грн., 52,8 – у 2007 році або 7756 тис. грн. та 64,1 % – за 2008 рік або 9179 тис. грн.
Відповідно до аналізу динаміки основних показників діяльності підприємства бачимо, що показники зростали. Так чистий  прибуток у 2006 році в порівнянні із 2005 роком знизився на 1257 тис. грн., а уже за 2007 рік зріс на 1967 тис. грн., що має позитивний характер та підвищує платоспроможність підприємства, уже у 2008 році відбувається зниження на 618 тис. грн.
Аналізуючи показники фінансової стійкості підприємства та ділової активності виявлено, що фінансовий стан підприємства є задовільним. Хоча відповідно до узагальнюючих показників фінансової стійкості і було досліджено кризовий фінансовий стан підприємства. А уже при здійснені обрахунків часткових показників фінансової стійкості підприємства підтверджується протилежне, адже коефіцієнт автономії є вищим за нормативне значення у 2005 році на – 0,24 пункти, у 2006 – 0,02 пункти, у 2007 – 0,03 пункти, а уже у 2008 році на 0,1 пункти.  Запас фінансової стійкості підприємства підтвердив, що його величина дозволяє реалізовувати товару менше і повністю покривати усі витрати виробництва. Позитивна тенденція спостерігається у зростанні коефіцієнтів ділової активності, адже відповідно до коефіцієнта оборотності капіталу, що із 2006 року мав зростаючу тенденцію та за 2006-2007 рр., підвищився на 1,3 пункти, що спричинило скорочення тривалості обороту на 68 днів, відповідно за 2007-2008 рр. коефіцієнт зріс на 0,6 пункти, що скоротило оборотність на 17 днів.
Державне підприємство «Старокостянтинівський завод ЗБШ» можна віднести до підприємств з нормальним рівнем рентабельності, що має тенденцію до зниження. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності підтвердив незадовільну ситуацію, оскільки підприємство є з низьким рівнем ліквідності та платоспроможності. При використанні моделей визначення настання банкрутства виявлено, що за зарубіжними методиками дане підприємство є з низькою ймовірністю стати банкрутом, а уже з використанням моделі Терещенка О.О. підприємство у 2006 та 2008 роках у зоні невизначеності та значення його прямує до нормативного, що є позитивним.
Фактори, що впливають на фінансового стану підприємства можна поділити на макро- та мікроекономічні. Відповідно до них необхідно передбачити довго- та короткострокову стратегії, в яких усі пункти мають призвести до стабільності обсягів реалізації продукції та підвищення прибутковості даного підприємства, низької частки непідтверджених замовленнями запасів даної продукції на складі, своєчасності надходження оплати від дебіторів, крім того величина оплати має повністю покривати зобов’язання із бюджетом, постачальниками та кредиторами.
Відповідно до здійсненого прогнозу фінансового стану підприємства можна сказати, що величина чистого прибутку та коефіцієнта фінансової стійкості І буде збільшуватись, оскільки ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ» виготовляє стратегічно необхідну продукцію для держави та попит на неї зростає. Рентабельність сукупного капіталу також буде збільшуватись, що у свою чергу призведе до загального покращення усього фінансового стану підприємства.

Найефективнішим у нашому випадку та з найменшими затратами є здійснення оптимізації власного капіталу підприємства, сформувати резервний капітал, який потім можна буде використати в якості додаткових коштів для покриття непередбачуваних витрат виробництва та притримуватись співвідношення між власним та позиковим капіталом 60:40.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансовий стан підприємства чинники формування та напрямки”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

one × 1 =