.

Фінансовий контроль в бюджетному процесі

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………..………………..…..…3
РОЗДІЛ 1.     ТЕОРИТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВИ………………………5
1.1.    Зміст і призначення фінансового контролю в бюджетному процесі……5
1.2.    Види, форми і методи фінансового контролю…………………………..10
1.3.    Органи державного фінансового контролю, їх функції………………..16
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ  БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ……………………………………25
2.1. Оцінка діяльності органів фінансового контролю в бюджетному процесі………………………………………………………………….…….…..25
2.2. Порушення та покарання у системі фінансового контролю бюджетного процесу в Україні………………………………………………………….…….36
2.3. Законодавчо – нормативне регулювання  фінансового контролю в бюджетному процесі……………………………………………………….……45
РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ…………………………….……59
3.1.    Напрями вдосконалення роботи органів державного фінансового контролю…………………………………………………………………..……..59
3.2.     Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю……74
ВИСНОВКИ……………….…………………………………………..……..…..79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…..…………………………….………81
ДОДАТКИ ….…………………………………………………………..………..85

Висновок
Фінансовий контроль є найважливішим складником системи ефективного управління бюджетного процесу. Вищі органи фінансового контролю концентрують свою діяльність на фінансовому аудиті річних звітів міністерств і відомств, а також уряду при виконанні ним бюджету, який активно доповнюється аудитом, спрямованим на встановлення ефективності, результативності і економічності фінансово-господарської діяльності державних органів. ГоловКРУ як внутрішній орган державного фінансового контролю перевіряє правильність рахунків, фінансових операцій, дотримання чинних нормативних актів, функціонування бухгалтерського обліку та фінансової системи так, щоб зменшити ризик шахрайства, помилок, нерентабельності чи марнотратства. Державний фінансовий контроль необхідно розглядати як багатогранну систему аналізу та перевірки законності, раціональності, доцільності процесів формування і використання фінансових ресурсів на всіх рівнях управління, оцінки ефективності прийнятих управлінських рішень для досягнення на цій основі економічного зростання.
Головне призначення державного фінансового контролю – сприяння успішній реалізації державної політики в усіх сферах, забезпечення законності при мобілізації фінансових ресурсів до відповідних фондів, їх розподілі відповідно до потреб, цілеспрямованому та результативному використанню коштів, запобігання прорахунків у фінансовій сфері.
Доведено, що сьогодні державний фінансовий контроль в Україні реалізується певною множиною органів, які багато в чому дублюють один одного, не взаємодіють між собою і прагнуть досягти лише власної вузьковідомчої мети. Відсутність єдиних принципів і методик здійснення державного фінансового контролю призводить до невідповідності результатів контрольним заходам. Для значної кількості органів державного контролю є характерним низький рівень аналітичної роботи та узагальнення наслідків своєї діяльності. В результаті виявлені порушення лише констатуються, а глибинні причини, що їх породжують, не зазнають ніякого впливу.
Таким чином, одним з пріоритетних завдань щодо вдосконалення системи державного контролю в усіх його формах має стати опрацювання загальної теорії державного контролю як основи розробки проектів відповідних законів.
Проведене дослідження свідчить, що характерними ознаками організації державного фінансового контролю в країні є наявність наступних проблем і суперечностей:
– відсутність єдиної політики у сфері державного фінансового контролю;
– неефективність міжвідомчої взаємодії контролюючих і правоохоронних органів та органів державної влади, що зумовлює дублювання роботи в одній з ланок і відсутність контролю в іншій, а також розпорошення зусиль і коштів;
– брак системи важелів , які б забезпечували негайне припинення зловживань і правопорушень у фінансовій сфері та сприяли ліквідації їх наслідків для економіки держави.
Також ми  узагальнюємо   досвід організації державного фінансового контролю в зарубіжних країнах. Адаптація його до умов України вимагає створення таких механізмів контролю за виконанням державного бюджету, які б забезпечували високий ступінь імовірності виявлення, гарантії та можливості припинення порушень при використанні бюджетних коштів.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансовий контроль в бюджетному процесі”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

10 + four =