Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ОЦІНКИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………5
1.1.Операційна діяльність підприємства, її зміст та характеристика…………………5
1.2.Основні фактори, що впливають на операційну діяльність підприємства……9
1.3.Фінансовий аналіз як головний інструмент оцінки операційної діяльності підприємства………………………………………………………………………………………………..12
РОЗДІЛ 2.ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»……………………………………………………………………………………….16
2.1.Аналіз показників обсягу виробництва продукції та їх вплив на фінансові результати…………………………………………………………………………………………………….16
2.2.Оцінка динаміки, складу і структури витрат ВАТ «Острозький молокозавод»……………………………………………………………………………………………….23
2.3.Вплив операційної діяльності на фінансовий стан підприємства………………31
РОЗДІЛ 3.ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»………………………………..41
3.1.Вдосконалення управління операційною діяльністю………………………………..41
3.2.Визначення основних шляхів мінімізації витрат………………………………………44
3.3.Перспективи нарощення обсягів виробництва та реалізації продукції……….48
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ….……………………………………………………54
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………………..57

ВИСНОВКИ
Фінансовий стан підприємства нерозривно пов’язаний з його операційною діяльністю, оскільки прибутковість суб’єкта господарювання безпосередньо залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Передусім зміцненню фінансового стану сприяють безперебійний випуск і реалізація якісної продукції. Зазвичай, чим вищими є показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижчою їхня собівартість, тим вищою буде прибутковість підприємства, а це також позитивно впливатиме на його фінансовий стан. І навпаки, неритмічність виробничих процесів, погіршення якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, через що погіршується його платоспроможність. Існує і зворотний зв’язок, оскільки брак коштів може спричинити перебої в забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже, у виробничому процесі.
Значний вплив на результат від операційної діяльності підприємства чинять зовнішні та внутрішні фактори. Кон’юнктура ринку, основні, оборотні активи та праця, вдало поєднані та враховані у виробничому процесі можуть сприяти підвищенню прибутковості підприємства та покращенню його фінансового стану. Саме тому, вкрай необхідно систематично, детально й у динаміці аналізувати операційну діяльність підприємства, оскільки від її поліпшення залежить економічна перспектива. Детальний фінансовий аналіз діяльності підприємства сприяє встановленню резервів покращення операційної діяльності підприємства та його фінансового стану.
На основі визначених методів було проведено оцінку операційної діяльності ВАТ «Острозького молокозаводу» та факторів, що на неї впливають.
Для ВАТ «Острозького молокозаводу» основним видом діяльності є його операційна діяльність, а саме виробництво та збут молока та молочних продуктів.
Основними показниками ефективного здійснення операційної діяльності на підприємстві є обсяги виробництва та реалізації продукції. В результаті проведеного дослідження ми з’ясували, що протягом 2001-2004 років на ВАТ «Острозький молокозавод» відбувалось нарощення обсягів виробництва та реалізації продукції за рахунок позитивного впливу ряду чинників, таких як ефективність використання трудових ресурсів, основних виробничих фондів та матеріальних ресурсів на підприємстві, що мають суттєве значення для підвищення конкурентоспроможності, економічного зростання та ефективності діяльності підприємства.
Фінансові результати підприємства в значній мірі залежать від ефективності формування витрат, які створюють собівартість продукції. У процесі аналізу було з’ясовано, що найбільшу частку витрат ВАТ «Острозького молокозаводу» становлять витрати операційної діяльності (у 2002 році – 100%, у 2003 році – 98,%, у 2004 році – 99%, у 2005 році – 99, 5% у структурі витрат становили операційні витрати), тому необхідно здійснювати контроль за їх здійсненням, виявляти можливості їх економії і тим самим знижувати собівартість продукції. Не меншу увагу слід приділяти використанню фонду оплати праці. Політика по формуванню оплати праці має були раціональною; підвищенню продуктивності праці повинне відповідати відповідне підвищення матеріальної винагороди персоналу. Наслідком здійснення загальновиробничих витрат на підприємстві має бути здійснення професійного управління та ефективної збутової політики для покращення фінансових результатів підприємства.
В результаті проведеного аналізу було виявлено, що 100% прибутку підприємство отримує від операційної діяльності. Тому, саме операційна діяльність забезпечила ВАТ «Острозькому молокозаводу» значне покращення фінансових результатів протягом 2001-2004 років. Зокрема, поліпшилася структура майна підприємства, зросла вартість оборотних активів та сума грошових коштів. Щодо фінансової стійкості підприємства, то на її погіршення протягом досліджуваного періоду вплинуло збільшення кредиторської заборгованості підприємства, незважаючи на зростання власного капіталу.
Для поліпшення результатів від операційної діяльності на підприємстві повинна бути розроблена чітка політика управління операційною діяльністю дозволить суттєво покращити її результативність та усунути недоліки, які спричиняють втрату можливості отримання більшого прибутку.
Крім того, ефективне та професійне управління витратами підприємства, шляхом дослідження відносного рівня витрат до відповідних показників конкурентів та доведення власних витрат до середньоринкових, а також досягнення ефективності управління запасами для забезпечення ритмічності та безперервності виробничого процесу дозволить мінімізувати витрати підприємства і знизити собівартість продукції, тим самим підвищити його прибутковість та покращити фінансовий стан.
Також за рахунок підвищення ефективності використання трудових ресурсів та їх продуктивності праці, поліпшення використання основних та оборотних фондів підприємства можна досягнути зростання обсягів виробництва та реалізації продукції, яке позитивно впливає на результати діяльності суб’єкта господарювання та його фінансовий стан.
Таким чином, саме від ефективного здійснення операційної діяльності підприємства залежить його економічний розвиток та прибутковість, тому особливу увагу слід зосередити на удосконаленні управління операційною діяльністю, мінімізації витрат та нарощенні обсягів у процесі виробництва та реалізації.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

eight + eighteen =