.

Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

Зміст

Вступ    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА    6
1.1 Загальна характеристика й нормування оборотних
активів підприємства    6
1.2 Проблемні питання управління оборотним капіталом
підприємств    12
1.3 Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан
підприємства    19
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА
ВАТ “СЛАВУТСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА”    23
2.1 Аналіз джерел формування оборотних ресурсів    23
2.2 Аналіз ефективності використання оборотних активів    29
Висновки    33
Список використаних джерел та літератури    35
Додатки    38
Висновки

Отже, провівши дане дослідження ми можемо зробити такі висновки:
Оборотні активи – це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування й забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу. Формування й регулювання окремих елементів оборотних активів має свої особливості.
У практиці планування, обліку й аналізу оборотний капітал поділяється за такими ознаками: За функцією у процесі виробництва: оборотні фонди та фонди обігу; За практикою контролю, планування й управління: нормовані обігові кошти і ненормовані.
В той же час, ліквідність поточних активів є головним чинником, що визначає ступінь ризику вкладень капіталу в обігові кошти. Накопичені статистичні дані швидкості реалізації тих чи інших видів обігових коштів за тривалий період дають змогу визначити ймовірність ризику вкладень у ці активи.
Зазначимо, що політика управління оборотним капіталом пов’язана з різноманітними фінансовими ризиками, і тому повинна забезпечити пошук компромісу між такими ризиками й загальною фінансовою стійкістю підприємства.
Таким чином, фінансове стійким є такий суб’єкт господарювання, який за рахунок власних коштів покриває кошти, вкладені в активи, не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості, своєчасно розраховується за своїми зобов’язаннями. Основою фінансової стійкості є виважена, раціональна організація й ефективне використання оборотних коштів. Але це не означає, що підприємство має вкладати оборотний капітал лише у високоліквідні активи з метою зниження ймовірного ризику та отримання найвищого прибутку. Головною метою діяльності підприємства є створення конкурентоспроможної продукції з високими споживчими якостями.
Підсумуємо, що оптимізація структури капіталу – це одне із найважливіших і найскладніших завдань, що розв’язуються у процесі фінансового менеджменту. Оптимальна структура капіталу являє собою таке співвідношення використання власних і залучених коштів, за якого забезпечується найефективніша пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності й коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.
Для аналізу використання оборотного капіталу ВАТ “Славутська картонна фабрика” ми склали порівняльний аналітичний баланс, до якого ввели основні агреговані показники бухгалтерського балансу підприємства. Далі, визначили співвідношення власного і позикового капіталів. Провели структурний та динамічний аналіз оборотних активів. Дали загальну оцінку фінансовому стану підприємства.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

seventeen + fifteen =