.

Фінансове планування

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………………………………..3
Розділ 1 Теоретичні аспекти фінансового планування……………………………..5
1.1. Суть, функції принципи та завдання фінансового планування……………5
1.2. Характеристика  методів фінансового планування…………………………….9
1.3. Державний бюджет, як основний фінансовий план держави…………….13
Розділ 2 Економічна оцінка фінансового планування в Україні………………17
2.1. Характеристика бюджетного процесу в Україні……………………………….17
2.2 Оцінка показників бюджету в 2000-2004р…………………………………………23
2.3. Показники виконання бюджету 2005 року……………………………………….29
Розділ 3 Вдосконалення розвитку фінансового планування в Україні……..31
3.1. Напрями вдосконалення бюджетного планування  в Україні…………….31
3.2. Методи оптимізації бюджетного дефіциту……………………………………….35
Висновки……………………………………………………………………………………………….42
Список використаної літератури…………………………………………………………….44
Додаток…………………………………………………………………………………………………46
ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало змогу досягти поставленої мети, зокрема дослідити суть та розвиток фінансового  планування в Україні, визначити  функції принципи та завдання фінансового планування, охарактеризувати методи фінансового планування, розглянути державний бюджет, як основний фінансовий план держави,  охарактеризувати бюджетний процес в Україні, оцінити показники бюджету в 2000-2004р, розглянути  методи оптимізації бюджетного дефіциту, проаналізувати бюджет 2005 року, виокремити напрями вдосконалення бюджетного процесу в Україні.
Так, Фінансове планування — суб’єктивна діяльність людей, а тому воно лише тоді дає позитивні результати, коли базується на пізнанні об’єктивних законів розвитку суспільства, тенденцій руху фінансових ресурсів, вивченні наявного економічного становища, результатів заходів, що вживалися раніше,
цілей, які поставлені на сьогодні.
Основними завданнями фінансового планування є визначення джерел і обсягів грошових ресурсів, необхідних для розширеного відтворення, і їх розподіл між виробничими й невиробничими сферами, зосередження в руках держави централізованого фонду грошових засобів, необхідних для успішного виконання державних функцій; забезпечення необхідних пропорцій в розподілі і використанні грошових ресурсів; стимулювання найбільш ефективного використання  матеріальних,   трудових  і  грошових  ресурсів, зниження собівартості продукції й виявлення внутрішньовиробничих резервів. Виконання цих завдань здійснюється з допомогою таких методів, як нормативний, балансовий, економіко-математичний, метод коефіцієнтів, та метод економічного аналізу.
Основним фінансовим планом держави є бюджет, який відображає реальні виробничі відносини, відтворює відносини розподілу і перерозподілу, виражає економічні відносини з приводу розподілу і перерозподілу ВВП. Крім того, держава є одним із суб’єктів створення і розподілу ВВП. Як доводить світовий досвід, роль держави у розподільних процесах із розвитком ринкових відносин має зростати, і бюджет у цьому аспекті є найдосконалішим засобом для здійснення перерозподілу фінансових ресурсів зокрема і національного багатства в цілому. Аналіз моделі економіки, яка формується в Україні, дає підстави стверджувати, що в наступні роки через бюджет повинно перерозподілятися не менш як 30 % ВВП.
Бюджетний процес в Україні складається з таких етапів: складання проекту бюджету, розгляд бюджету, затвердження бюджету, виконання бюджету, складання, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Варто також зазначити, що чітка визначеність бюджетних повноважень, раціональний розподіл функцій, консолідація зусиль і тісна взаємодія усіх учасників бюджетного процесу в ході виконання бюджетів сприятиме підвищенню ефективності управління фінансовими ресурсами держави, пришвидшенню перебудови фінансової системи відповідно до вимог ринкової економіки та сучасної стратегії розвитку суспільства. На даний час бюджетний процес в Україні потребує вдосконалення. Необхідно забезпечити об’єктивне бюджетне планування, яке б забезпечило реальні надходження до бюджету, складання та виконання цільових бюджетних програм, підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів, забезпечення дієвого бюджетного контролю на кожній стадії бюджетного  процесу.
Варто також зазначити, що доходи та видатки державного бюджету України 2000-2005 років мали різні джерела надходження, але кожного року основна маса коштів до бюджету надходила за рахунок податків. Якщо говорити про видатки, то найбільше кошти витрачалися на соціальне забезпечення населення, але їх кількість є надто високою для нашої держави. Лише в 2000 році державний бюджет було перевиконано, а починаючи з 2001 до 2005 року відсоток виконання бюджету не перевищував 97%.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансове планування”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

1 × three =