.

Фінансова політика малого підприємста

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………………………………………………………5
1.1. Суть та функції фінансової політики малого підприємства…………………………………….5
1.2. Фінансовий менеджмент як інструмент реалізації фінансової політики на малому підприємстві…………………………………………………………………………………………8
1.3.Фінансові ресурси малого підприємства та критерії їх оцінки………………………13
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА  ЗАТ „ЛЮКС – СЕРВІС” ………………………………………..18
2.1. Аналіз фінансової стійкості МП ЗАТ „Люкс – сервіс”…………………………………18
2.2. Ліквідність МП ЗАТ „Люкс-сервіс”…………………………………………………………….22
2.3. Оцінка використання фінансових ресурсів МП ЗАТ „Люкс-сервіс”……………..27
РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАТ “ЛЮКС – СЕРВІС”…………………………………………………………………………………………………………………31
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………………………………………..40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………………………………………..43
ДОДАТКИ
ВИСНОВКИ
На мікроекономічному рівні фінансова політика полягає в оптимальному розподілі і перерозподілі грошових коштів і фінансових ресурсів підприємства, реалізації фінансового менеджменту.
Реалізація фінансового менеджменту, як інструменту фінансової політики малого підприємства, передбачає управління формуванням та використанням фінансових ресурсів, що, в совою чергу, здійснюється завдяки реалізації облікової, кредитної, дивідендної політики, політики управління грошовими засобами, політики управління витратами тощо.
За результатами проведеної оцінки фінансового стану малого підприємства ЗАТ “Люкс – сервіс” можна зробити наступні висновки щодо його фінансової політики:
1. Попередній аналіз фінансового  стану і його змін за досліджуваний період з  2004 по 2006 рр. показав значне збільшення частки основних засобів в структурі майна підприємства з 486,7 тис. грн. у 2004 р. до 2059,3 тис. грн. у 2006 році, або на 323,11%.  Це супроводжувалося значним збільшенням частки запасів і витрат –  зросла за досліджуваний період майже вдвічі, що обумовлено зменшенням об’єму виробництва і реалізації  продукції (послуг), складнощами в реалізації продукції, затримками платежів і інфляційними очікуваннями, підвищенням цін на матеріальні ресурси. Частка грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень стабільно дорівнювала нулю, що пов’язано із затримкою надходження коштів на розрахунковий рахунок підприємства від покупців і замовників, введенням розрахунків векселями. Аналіз пасивів підприємства показав збільшення частки джерел власних засобів в пасивах з 865,2 тис. грн. у  2004 році до 1985,3 у 2006 р., або на 129% і варіювання частки позикового капіталу в межах від 105,8 до 188,8 тис.грн.. Залучення довгострокових кредитів взагалі не здійснювалося.
2. Аналіз ліквідності балансу показав, що за аналізований період відбулося зниження ліквідності балансу. Структура балансу є незадовільною, хоча кредитоспроможність постійно зростала – це пов’язано із високою часткою власного капіталу в активах товариства.
3. Виходячи із ступеня покриття запасів і витрат джерелами засобів фінансова стійкість була визначена  як  «Кризовий фінансовий стан». Оскільки  на даний момент вкладення капіталу в основні засоби і матеріальні запаси перевищують величину нормативного капіталу, то підприємство вважається неплатоспроможним.
4. Для поліпшення фінансового стану підприємству необхідно змінити потоки господарських операцій для покриття вкладень капіталу в основні фонди і виробничі запаси.
5. Аналіз рентабельності і ділової активності свідчить про зниження активності і рентабельності підприємства.
За наслідками проведеної оцінки фінансового стану можна зробити висновок, що перед підприємством стоїть проблема виживання. Його фінансова політика вирішує короткочасні задачі, що дають позитивні результати тільки сьогодні з можливим негативним ефектом в майбутньому, що багато в чому обумовлюється відсутністю фінансової стратегії.
Існуючі проблеми є взаємопов’язаними: вирішення питання щодо ліквідності сприятиме підвищенню рівня рентабельності, а це, в свою чергу, забезпечить необхідний приріст власного капіталу, що позначиться на прирості власних оборотних коштів, для самофінансування поточної діяльності.
Важливо також враховувати, що підприємство  є одночасно   і   суб’єктом,  і об’єктом відносин у ринковій економіці, а також те, що воно має різні можливості впливу на динаміку різних факторів, які визначають фінансову стійкість. Ці фактори поділяють на внутрішні й зовнішні. Перші безпосередньо залежать від внутрішньої організації роботи самого підприємства, а другі – зовнішні фактори – ті, зміна яких не залежить від підприємства. Цим поділом  слід керуватися, моделюючи виробничо-господарську діяльність і намагаючись управляти фінансовою стійкістю
Найважливіші напрями вдосконалення фінансової роботи на підприємстві наступні:
– системний і постійний фінансовий аналіз його діяльності;
– організація оборотних коштів відповідно існуючим вимогами з метою оптимізації фінансового стану;
– оптимізація витрат підприємства на основі аналізу взаємодії взаємозв’язку «затрати-виручка-прибуток»;
– оптимізація розподілу прибутку і вибір найбільш ефективної дивідендної політики;
– оптимізація структури майна і джерел його формування з метою недопущення незадовільної структури балансу;
–  розробка і реалізація стратегічної фінансової політики підприємства.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансова політика малого підприємста”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

10 − 7 =