.

Фінансова діяльність бюджетної установи

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І……………………………………………………………………………………6
БЮДЖЕТНА УСТАНОВА, ЯК СУБ’КТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1.    Поняття бюджетної установи, системи, бюджету……………………………….6
1.2.    Джерела, принципи та порядок фінансування бюджетної установи……………8
1.3.    Характеристика (статті) видатків бюджетної установи……………………..….13
РОЗДІЛ ІІ…………………………………………………………………………………17
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОСТРОЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
2.1.   Аналіз доходів фінансового управління та його  фінансове забезпечення…….17
2.2    Аналіз видатків фінансового управління за 2005-2007 роки………………..….20
2.3.    Роль фінансового управління у формуванні доходної частини районного бюджету та напрямках їх використання……………………………………………….25
РОЗДІЛ ІІІ………………………………………………………………………………..32
3.1. Удосконалення фінансового забезпечення фінансового управління Острозької районної держадміністрації …………………………………………………………….32
3.2.  Аудит бюджетної установи, як один із методів підвищення ефективності її діяльності……………………………………………………………………….………..33
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………..36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….…….38
ДОДАТКИ
ВИСНОВКИ

В ході нашого дослідження ми з’ясували, що бюджетна установа – це орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими. Ми здійснювали дослідження на прикладі фінансового управління Острозької державної адміністрації. Фінансове управління Острозької районної державної адміністрації є місцевим органом виконавчої влади – структурним підрозділом районної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації та Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.
Основним завданням фінансового управління є забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо використання бюджетних коштів та коштів цільових фондів, здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
Фінансове управління Острозької районної державної адміністрації має три відділи: відділ видатків місцевих бюджетів, відділ доходів та фінансів галузей виробничої сфери і відділ фінансово-господарського забезпечення.
Основним завданням відділу є організація роботи по складанню та забезпеченню ефективного виконання бюджету району, дотриманню режиму економії у витрачанні бюджетних коштів.
Кошторис бюджетної установи є основним плановим документом, який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів i здійснення видатків, визначає і обсяг спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.
Було проведено аналіз структури та динаміки доходів на утримання фінансового управління. У 2006 році доходи загального фонду перевищували суму доходів 2005 на 96% (140240 грн.), а у 2007 порівняно з 2006 на 18% ( тобто 50800 грн.).
Також в процесі дослідження тематики було визначено, яка частину доходів спрямовується на виплату заробітної плати працівникам бюджетної установи, тобто яку питому вагу у структурі доходів фінансового управління займає оплата праці – з’ясували, що цей показник становить близько 70%.
В ході здійсненого аналізу видатків на утримання фінансового управління було з’ясовано, що у структурі видатків на утримання фінансового управління протягом усього періоду переважна частка належить поточним видаткам, а саме видаткам на товари і послуги, питома вага яких становила 97,32%, 97,55% і 96,73% у 2005, 2006 і 2007 роках відповідно.
Також було з’ясовано роль фінансового управління у формуванні доходної та видаткової частин районного бюджету та напрямках їх використання. З’ясували, що найбільшу питому вагу у видатках протягом усього періоду займали видатки на освіту, що становила 39,75%, 37,56% і 33,87% відповідно у 2005, 2006 та 2007 роках. Динаміка виконання видаткової частини районного бюджету за 2005-2007 роки має зростаючу тенденцію. Так, у 2006 році порівняно з 2005 загальна сума видатків зросла на 8 923 611,09 грн., що у відносному виразі становить приріст на 34,08%. а в 2007 році порівняно з 2006 – на 18 137 869,29 грн., що у відносному виразі склало приріст на 51,66%. Динаміка відхилень виконання видаткової частини від планових показників не має постійної тенденції, проте спостерігається перевищення планових показників над фактичним виконанням видаткової частини бюджету протягом аналізованого періоду.
Загалом, фінансове управління Острозької районної державної адміністрації ефективно функціонує і виконує всі покладені на нього функції.
В результаті дослідження буди запрпоновані шляхи забезпечення підвищення ефективності управління фінансами бюджетних установ, зокрема такі як: забезпечення достатніх для економічного і соціального розвитку району обсягів фінансування; залучення додаткових джерел фінансування, тощо.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансова діяльність бюджетної установи”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

8 + seventeen =