.

Фінансова безпека держави

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ І МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ    5
1.1 Поняття фінансової безпеки держави    5
1.2 Структура фінансової безпеки    7
1.3 Механізм та системи забезпечення фінансової України
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВЛЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
2.1 Аналіз бюджетної політики уряду
2.2 Оцінка грошово-кредитної політики України
2.3 Аналіз боргової політики уряду
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
3.1 Можливості покращення захисту банківської системи
3.2 Варіанти покращення боргової політики України    47
ВИСНОВКИ    50
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ    52
ДОДАТКИ    54
ВИСНОВКИ

Проблема фінансової безпеки країни набула особливої гостроти. Вирішення цієї проблеми повинно базуватися на надійній та ефективній системі захисту національних інтересів держави. Під фінансової безпекою слід розуміти захист національних інтересів фінансово-кредитної сфери від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. При цьому важливого значення набуває проблема виявлення реальних загроз.
З позицій різностороннього підходу фінансова безпека – захищеність фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин; певний рівень незалежності, стабільності і стійкості фінансової системи країни в умовах впливу на неї зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів, що складають загрозу фінансовій безпеці; здатність фінансової системи держави забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та стале економічне зростання.
Важливим правовим актом, який визначає політику України у галузі забезпечення економічної безпеки держави є «Концепція національної безпеки України». Пріоритетне місце у національній безпеці належить економічній безпеці. У Концепції національної безпеки України розкриті положення економічної безпеки і визначені основні загрози національної безпеки України, здійснено дослідження певних аспектів економічної безпеки. При цьому економічна безпека розглядається як складова національної безпеки (безпеки в економічній сфері), до якої віднесені такі напрями державної політики національної безпеки:
Підсумуємо, що концептуальне забезпечення економічної безпеки передбачає поєднання критеріїв підвищення добробуту нації і кожного громадянина та становлення в Україні конкурентоспроможної національної економіки, яка була б органічно включена у глобальні економічні процеси та посідала б в них гідне місце. Відтак поєднання цілей підтримки макроекономічної стабільності, економічного зростання та забезпечення соціальної спрямованості економічного розвитку – це пріоритетні національні економічні інтереси України в економічній сфері та головні вектори стратегії економічної політики.
Завдяки стриманому підходу до проведення операцій з рефінансування, обсяг коррахунків банків у грудні незначно знизився на 3,3% – до 18,6 млрд. грн. (з початку року – на 2,2%). Кошти Уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України після збільшення впродовж перших 11 місяців 2008 р. майже в 3,9 раза – до 17,0 млрд. грн. у грудні зменшилися на 54,6% – до 7,7 млрд. грн.
У той же час зростання грошової маси в грудні було помірним і  становило 6,4% (з початку року – 29,9%) – до 514,7 млрд. грн. Депозити фізичних осіб упродовж грудня зросли на 4,3% – до 215,6 млрд. грн. (з початку року – на 31,1%). Депозити юридичних осіб зросли на 7,6% – до 142,3 млрд. грн. (з початку року – на 23%). Середньозважена вартість кредитів у національній валюті за цей період зменшилася з 22,6% до 21,6%, в іноземній – збільшилася з 11,5% до 12,6%. Інтегральна ставка за кредитами збільшилася з 18,7% до 19,4%.
Станом на 31.12.2008 р. загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 16.972.681,74. тис. дол. США, або 130.689.649,38 тис. грн., з яких 63,3% припадає на зовнішній борг, 18,7% внутрішній борг та 18,7% становить гарантований борг.
Підкреслимо, що створення повноцінного механізму забезпечення фінансової безпеки держави передбачає перш за все вирішення широкого кола проблем, що стосуються формулювання критеріїв та принципів забезпечення фінансової безпеки, визначення пріоритетних національних інтересів у фінансовій сфері, здійснення постійного відстеження факторів, які викликають загрозу фінансовій безпеці країни, а також вживання заходів щодо їх попередження та подолання. Більше того, для створення механізму забезпечення фінансової безпеки необхідно вирішити цілий комплекс правових, структурно-організаційних, процедурних, кадрових, технологічних і ресурсних питань. Щодо систем забезпечення фінансової безпеки, то поки що поза належною структурною організацією залишається система відповідних інститутів і організаційно-управлінських структур, які мають займатися цією проблемою та концепція їх перспективної побудови. Додаткові труднощі у формуванні системи фінансової безпеки України пов’язані з відсутністю в країні координаційного центру, який, отримуючи інформацію з цієї проблематики від різних міністерств і відомств, мав би змогу узагальнити її і зробити відповідні висновки.
Поглиблення кризових явищ в економіці України вимагає об’єктивної і неупередженої оцінки з точки зору фінансової безпеки політики фінансової стабілізації, яка здійснюється відповідно до вимог міжнародних фінансових організацій і негативно позначається на стані забезпечення економічної безпеки. Працює потужний насос висмоктування залишків потенціалу державного сектора і відбувається концентрація багатств у руках незначної групи людей. Вирішення зазначеної проблеми неможливе без внесення коректив в політику економічних реформ, вжиття адекватних дій з боку уряду.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фінансова безпека держави”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

1 × 5 =