.

Досвід державного регулювання економічних і соціальних процесів у розвинутих країнах світу в умовах сучасної фінансової кризи

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ПІД ЧАС ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ    6
1.1 Сутність державного регулювання     6
1.2 Методи та інструменти державного регулювання соціальних і економічних процесів    8
1.3 Фінансова криза та її вплив на добробут населення    11
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ    14
2.1 Державне регулювання економічних і соціальних процесів у країнах ЄС    14
2.2 Економічна політика США в період кризи    18
2.3 Аналіз соціально-економічних процесів в Україні в період кризи    23
РОЗДІЛ 3. НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ДЛЯ КРАЇН ЄС, США ТА УКРАЇНИ    30
3.1 Країни ЄС та наслідки економічної кризи    30
3.2 Наслідки кризи в США    32
3.3 Формування нової стабілізаційної політики в Україні    35
ВИСНОВКИ    39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ    41
Висновки

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Державне регулювання економіки – це діяльність держави щодо створення правових, економічних і соціальних передумов, необхідних для функціонування економічного механізму згідно з цілями й пріоритетами державної економічної політики.
В умовах розвинутого ринку державне регулювання економіки – це втручання держави не в ринковий механізм, а в передумови та побічні наслідки його функціонування. Регулюванню підлягають складні процеси життєдіяльності суспільства, на які нездатні ефективно впливати окремі важелі або будь-які вибіркові, незбалансовані їх комбінації.
Підсумуємо, що методи державного регулювання економіки – це способи впливу держави на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою створення умов їхнього ефективного функціонування відповідно до напрямків державної економічної політики. Кожен метод ґрунтується на використанні сукупності інструментів (регуляторів, важелів). За формами впливу методи ДРЕ поділяють на дві групи: методи прямого та непрямого впливу.
Фінансова криза – глибокий розлад фінансової системи держави, зумовлений економічними і політичними чинниками. До числа економічних, тих, що зумовлюють фінансову кризу, належать становище та рівень матеріального виробництва в державі. Фінансова криза може бути зумовлена також політичними явищами. Глибина кризи залежить від того, як швидко інтелектуальні сили суспільства можуть її передбачити та вжити відповідних заходів щодо її усуненню
Ключовим етапом інтеграційних процесів в Західній Європі є Маастригська угода (1991 рік). Уряди західноєвропейських країн постійно корегують темпи розвитку економік і намагаються забезпечити збалансований розвиток галузей, реалізуючи різноманітні програми допомоги, субсидій. При цьому в ЄС жорстко контролюється участь держави і державна допомога виробникам з метою запобігти порушенню положень ГАТТ/СОТ, членами якої є західноєвропейські країни.
Загалом державне регулювання економічних процесів у Західній Європі має наступні риси: матеріальна основа економічної діяльності уряду забезпечується державною часткою у сфері виробництва і послуг, а також державними інститутами розподілу доходів (бюджет, фонди); участь уряду в економічних процесах обумовлюється економічною політикою, що він розробляє та реалізує; уряд створює законодавчу базу для господарської діяльності; існує система сприяння і допомоги економічній діяльності.
В той же час, успішне подолання кризових явищ в економіці США може бути досягнуто шляхом поєднання макроекономічних та мікроекономічних важелів антикризового управління. Це на тлі світової економічної кризи на межі тисячоліть, у якій динаміка господарства США, що становить третину ВВП планети, останні три роки перебуває в стані стагнації і супроводжується девальвацією долара щодо провідних європейських валют, зокрема і євро, зумовлюючи багато в чому й світову економічну кризу.
Також в нашій роботі ми проаналізували вплив сучасної фінансової кризи на економіку країн ЄС та США, а також визначили особливості державного регулювання економічних і соціальних процесів в цих країнах в теперішній період.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Досвід державного регулювання економічних і соціальних процесів у розвинутих країнах світу в умовах сучасної фінансової кризи”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

three × two =