58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ    6
1.1 Форми безготівкових розрахунків в Україні    6
1.2 Первинний облік розрахунків з різними дебіторами    9
1.3 Синтетичний облік розрахунків з дебіторами    13
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ    16
2.1 Завдання обліку розрахунків з різними дебіторами та облік розрахунків за виданими авансами    16
2.2 Облік розрахунків з підзвітними особами    18
2.3 Облік розрахунків за претензіями    19
2.4 Облік розрахунків за відшкодованих завданих збитків    22
2.5 Облік розрахунків з іншими дебіторами    24
2.6 Кореспонденція рахунків    25
ВИСНОВКИ    28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    31
ДОДАТКИ    33
ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
При організації бухгалтерского обліку розразунків необхідно використовувати основні нормативні документи, які діють в Україні. Облікова політика є складовою частиною фінансової звітності і повинна розроблятися самостійно кожним підприємством в Україні, зареєстрованим у встановленому законодавством порядку. Основна її мета – забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, необхідні для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних
рішень.
Підсумуємо, що безготівкові грошові розрахунки – це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коло кошти списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача коштів. Безготівкові розрахунки в Україні регламентуються Інструкцією №368 “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 15.05.2009 р.
Під дебіторами розуміють підприємства, організації, фізичних осіб, які мають відносно даної установи дебіторську заборгованість. Дебіторська заборгованість – це заборгованість інших організацій, фізичних осіб, підприємств перед даною установою. Облік дебіторської заборгованості в бюджетних установах ведеться на рахунку 36 “Розрахунки з іншими дебіторами”.
Для обліку розрахунків за виданими авансами під поставку матеріальних цінностей , а також з оплати продукції та робіт, прийнятих замовником за частковою готовністю, передбачено рахунок 371 «Розрахунки за виданими авансами».
У процесі господарської діяльності у підприємств виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські витрати та службові відрядження. У цьому випадку виникають розрахункові відносини з підзвітними особами, які відображаються на субрахунку № 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Для відображення розрахунків підприємства за належними до отримання відсотками, дивідендами, роялті й іншими доходами від вкладень (інвестицій) в інші підприємства , а також доходів від передачі в оренду майна призначений рахунок № 373 «Розрахунки за нарахованими доходами».
За результатами розрахункових операцій можуть виникати випадки недотримання чи невиконання умов договорів тощо, унаслідок чого незадоволена сторона виставляє претензії. В обліку такі розрахунки знаходять відображення на рахунку №374 «Розрахунки за претензіями».
Розрахунки підприємства з найманими працівниками з відшкодування завданого ними збитку, що виникли унаслідок недостач, розкладання або виробничого браку, в обліку відображають на рахунку №375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків».
Для здійснення кредитування членів кредитних спілок створюються кредитні спілки. Члени кредитної спілки з обумовленою в договорі періодичністю вносять членські внески, за рахунок яких за погодженою схемою кредитування здійснюється видача фінансового кредиту одному або декільком членам кредитної спілки. Облік таких розрахунків ведеться на субрахунку № 376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок».
Облік розрахунків з іншими дебіторами, що не передбачені схемою обліку на інших окремих рахунках, ведеться на рахунку № 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».
Аналітичний облік за рахунком 371 «Розрахунки за виданими авансами» ведеться за кожним дебітором у вигляді авансових платежів.
Аналітичний облік за рахунком 372 ведеться в розрізі підзвітних осіб окремо за кожною сумою, виданою їм під звіт.
Аналітичний облік на рахунку № 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» ведеться в розрізі видів таких доходів.
Аналітичний облік на рахунку 376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок» ведеться за кожною виданою позикою, кожним членом спілки.
Аналітичний облік розрахунків на рахунку № 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» ведеться в розрізі кредиторів за кожною окремо нарахованою сумою.
Аналітичний облік розрахунків за відшкодування завданого збитку ведеться в розрізі винних осіб.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Документальне оформлення операцій з обліку розрахунків з різними дебіторами”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

3 × one =