Бухгалтерський баланс

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ    7
1.1 Поняття балансу та його структури    7
1.2 Зміни в балансі при господарських операціях    10
1.3 Характеристика форми, змісту та структури бухгалтерського балансу    14

РОЗДІЛ 2. РОЗДІЛИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА    19
2.1 Актив балансу    19
2.2 Пасив балансу    21

ВИСНОВКИ    29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    31
ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення: статті українського балансу розташовані не хаотично і довільно, а у визначеній послідовності. Принцип побудови статей активу балансу по ліквідності полягає в тім, що всі статті ранжуються, починаючи від найменш ліквідних (Основні засоби), до більш ліквідного (Запаси), і закінчуючи абсолютно ліквідною статтею (Кошти ). Статті ж пасиву балансу групуються по ступені терміновості повернення, і розташовуються по зростаючій терміновості.
Між активом і пасивом балансу існує тісний взаємозв’язок. В аналітичному плані значний інтерес представляють взаємозв’язку балансових статей.
В варто підсумувати, бухгалтерський баланс як звітна форма характеризує господарські засоби підприємства в двох аспектах – по складу і джерелам виникнення. Тому статті активу і пасиву балансу взаємозалежні. Кореспонденція балансових статей за схемою «вид активу – відповідне джерело покриття в пасиві» особливо наочно виявлялася в звітності минулих років. Досить тверда регламентація формування і використання різних джерел засобів, а також значна деталізація балансу дозволяли встановлювати і контролювати багато аналітичних взаємозв’язків на рівні розділів, груп статей і окремих статей балансу. Зміни, зв’язані, зокрема, з посиленням економічної самостійності суб’єктів, що хазяюють, а також зі зміною порядку підготовки звітності, привели до того, що встановлення аналітичних взаємозв’язків на рівні балансових статей зараз утруднено.
Проілюструємо відзначене вище. В умовах централізованої планованої економіки підприємства торгівлі кредитувалися банком на умовах пайової участі по укрупненому об’єкті (сукупності товарно-матеріальних цінностей і виробничих витрат), а підприємства суспільного харчування такі запаси і витрати цілком покривали власними оборотними коштами; кредити надавалися банком лише у виняткових випадках. Таким чином, ті самі активи на підприємствах торгівлі і суспільного харчування мали в той час різні джерела покриття. В даний час таких єдиних обмежень по кредитуванню не існує, тому виявлення взаємозв’язків між активними і пасивними статтями балансу дуже обмежено.
Склад статей балансу постійно міняється. Зміни йдуть по двох напрямках. Перший напрямок зв’язаний з агрегуванням ряду статей, істотним зменшенням кількості показників у балансі. Багато статей (виробничі запаси, товари й ін.) раніше приводилися в балансах у розгорнутому виді. Другий напрямок зв’язаний із введенням у баланс нових видів активів і джерел покриття. Це обумовлено введенням окремих елементів ринкової економіки, виходом усе більшого числа підприємства на міжнародний ринок.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Бухгалтерський баланс”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

three × five =