.

Банківське кредитування юридичних осіб

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ВИСНОВКИ

Ринкові умови господарювання породжують об’єктивну необхідність використання суб’єктами підприємницької діяльності позикових фінансових ресурсів поряд із власними коштами, які є у їх розпорядженні, тобто поряд із статутним капіталом та іншими складовими власного капіталу. За питомою вагою перше місце серед позикових ресурсів у більшості підприємств посідає банківський кредит. З-поміж всіх традиційних видів діяльності  комерційних банків  надання кредитів  завжди було і залишається  головним джерелом їхнього прибутку  незважаючи  на збільшення кількості інших послуг.
Необхідність кредиту як джерела фінансових ресурсів підприємств визначається характером кругообігу та обігу основних і оборотних коштів. З міркувань ефективності використання фінансових ресурсів підприємству невигідно формувати власні оборотні кошти в розмірах, які перекривали б будь-яку потребу в оборотних коштах, зокрема й ту, яка виникає тимчасово у збільшеному розмірі. Чинне українське законодавство забороняє надавати підприємствам кредити на покриття збитків від господарської діяльності, на формування і збільшення статутних фондів банків, для внесення платежів у бюджет і позабюджетні фонди.
Процес кредитування юридичних осіб проходить в п’ять етапів. Попередній етап полягає у проведені попередніх переговорів з потенційним позичальником. На підготовчому етапі підприємство подає документи, необхідні для визначення юридичного статусу, фінансового стану підприємства, оцінки проекту, аналізу можливості його успішної реалізації, забезпечення кредиту, а банк на основі цих документів аналізує кредитоспроможність підприємства, проводить поглиблене обстеження його фінансового стану, визначає міру ризику, вивчає формальну й неформальну інформацію про підприємство, оцінює його ділову репутацію та імідж, визначає перспективи розвитку підприємства та перевіряє наявність джерел і гарантій погашення кредиту.
На підставі оцінки кредитоспроможності позичальника й ефективності комерційної угоди банк приймає рішення про надання кредиту та укладає кредитний договір. На етапі супроводження кредиту здійснюється контроль за своєчасним і повним погашенням кредиту та сплатою процентів. Він здійснюється систематично шляхом аналізу кредитної справи позичальника, дослідження структури кредитного портфеля, оцінки стану кредиту та проведення внутрішньо-аудиторської перевірки. Погашення кредиту є завершальним етапом процесу кредитування.
Визначення кредитного ризику є дуже важливим етапом у процесі кредитування комерційним банком.
ВАТ КБ “Надра” – універсальна фінансова установа, один з найбільших незалежних банків України. Банк почав працювати 26 жовтня 1993 року, як галузевий (вугільний) банк. Завдяки наявності чіткої бізнес – стратегії та розвиненому корпоративному управлінню за 15 років праці банк перетворився на універсальний комерційний банк загальнодержавного масштабу.
На сьогодні ВАТ КБ “Надра” – один з лiдерiв банківського ринку України. За основними показниками дiяльностi товариство входить до десятки провідних банків України та займає високі позиції у рейтингах відомих міжнародних агенцій. ВАТ КБ “Надра” працює у всіх 24 областях України та Автономної Республіки Крим, клiєнтiв банку станом на 31.12.2007 р. обслуговували 691 вiддiлень , в яких працювали 8861 висококвалiфiкованих спецiалiстiв. Клієнтами Банку є близько 4 мiльйонiв фізичних осіб, більш, ніж 93 тисяч представників малого та середнього бізнесу та близько 5,2 тисячі підприємств i органiзацiй. Станом на 31.12.2007 року капітал банку складає 1755 млн. грн., що є гарантією стабільної роботи органiзацiї.
Слід зазначити, що зараз банк «Надра» перебуває в кризовому стані. Він був на межі банкрутства, але порятунком став кредит від НБУ розміром 1,5 млрд. грн. під 12% річних. Термінова річна позика була необхідна Надрам, щоб розрахуватися із зовнішніми боргами на $230 млн. Це підтверджує гостру недостачу грошей у банку. За результатами 2005-2007 років ВАТ КБ “Надра” не є досить надійною установою в основному через високий коефіцієнт зовнішнього боргу, хоча деякі інші показники є непогані та відповідають вимогам НБУ.
Протягом 2005-2007 років банк нарощує обсяги кредитування всім видам позичальникам. Однак, частка кредитів наданих юридичним особам у кредитному портфелі постійно зменшується . В 2005 році вона становила 60%, в 2006 році вона зменшилась на до 49%, а в 2007 році до 39%. Отже, кредитування банком «Надра» підприємств постійно збільшується, однак його частка у структурі кредитного портфеля зменшується. Це можна пояснити нарощуванням обсягів кредитування фізичних осіб.
Банк «Надра» надає підприємствам різні види кредитів, найпоширенішими видами є такі як овердрафти, кредити на поточну та інвестиційну діяльність. Постійного зростання набувають обсяги кредитів в поточну діяльність підприємства, що є закономірним, адже підприємствам є вигіднішим використання кредиту банку ніж  власних коштів.
Банк кредитує юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність у різних галузях економіки. Протягом 2005-2007 років ми спостерігаємо зменшення обсягів кредитування торгівельних підприємств та  юридичних осіб, які здійснюють діяльність пов’язану з будівництвом, сільським господарством та  харчовою промисловістю. Тому загальне зростання обсягів кредитування юридичних осіб банком «Надра» пов’язане зі зростанням обсягів кредитування суб’єктів господарювання діяльність, яких пов’язана з промисловим виробництвом, торгівлею нафтою та нафтопродуктами.
Попри негативні тенденції до збільшення проблемної заборгованості в ВАТ КБ «Надра» збільшуються і резерви під покриття цієї заборгованості, тому коефіцієнт ризику кредитного портфеля банку є в нормі.
Через фінансову кризу фінансові установи України мають проблеми з ліквідністю та недостатністю коштів. Через брак ресурсів у банків підприємствам стане складніше отримати в них кредити. Банки зможуть кредитувати у межах вже відкритих кредитних ліній, але відкривати нові їм буде дуже складно. Через таку складну ситуацію на ринку банки призупинили нарощення кредитного портфелю. Його ріст скорочуватиметься й надалі.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Банківське кредитування юридичних осіб”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

1 × 4 =