Банківське кредитування фізичних осіб в Україні

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………..4
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ…………………………………………………………………………6
1.1.    Сутність, принципи та функції кредиту…………………………………………..6
1.2.    Форми та види банківського кредиту…………………………………………….17
1.3.    Державне регулювання банківського кредитування в Україні…………………27
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………..35
2.1.  Загальна характеристика банківського кредитування фізичних осіб в Україні у 2006-2008 роках………………………………………………………………………….35
2.2. Кредитування фізичних осіб за цільовим спрямуванням у 2006-2008 роках………………………………………………………………………………………45
2.3.  Ефективність кредитування фізичних осіб для банківських установ України у 2006-2008 роках…………………………………………………………………………..59
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ………………………………………………………….75
3.1. Перспективи розвитку банківського кредитування фізичних осіб в  Україні…………………………………………………………………………………….75
3.2. Скоринг як метод зменшення кредитного ризику у сфері банківського споживчого кредитування………………………………………………………………81
3.3.   Використання зарубіжного досвіду банківського кредитування фізичних осіб в Україні……………………………………………………………………………………86
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………93
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..97
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………….102
ВИСНОВКИ

Як економічна категорія кредит являє собою сукупність відповідних економічних відносин між кредитором та позичальником з приводу поворотного руху вартості на умовах платності, строковості, поверненості.  Суб’єктами кредитної угоди можуть виступати будь-які юридично самостійні господарюючі одиниці, що вступають у відносини тимчасового запозичення вартості в грошовій або товарній формі. Об’єкт кредитної угоди – позикова вартість, відокремлення якої пов’язано з характером руху від кредитора до позичальника та від позичальника до кредитора.
Необхідність повернення позикової вартості позичальником зумовлюється збереженням права власності на неї кредитора, а забезпечення повернення досягається в процесі використання позикової вартості в господарській діяльності позичальника. При цьому основними стимулюючими мотивами кредитних угод з боку кредитора є одержання доходу у вигляді позикового процента, а з боку позичальника – покриття нестачі власних ресурсів і отримання доходу в результаті використання позикової вартості.
Банківський кредит виступає позичковим капіталом банку у грошовій формі та в банківських металах, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Він виступає в таких основних формах: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний, споживчий тощо. При класифікації банківських кредитів використовуються різні критерії виділення тих чи інших видів позик, що забезпечують існування різних видів банківського кредиту.
Кредитна діяльність банків в Україні підлягає державному і законодавчому регулюванню. Основними законодавчими актами в даній сфері є  Закон України “Про банки і банківську діяльність”, Закони України “Про іпотеку”, “Про   забезпечення   вимог  кредиторів  та реєстрацію   обтяжень” ,  “Про    фінансово-кредитні  механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”,  “Про іпотечне кредитування,  операції  з консолідованим іпотечним    боргом    та   іпотечні   сертифікати”, “Про внесення змін до  Закону  України  “Про  лізинг”, Закон України “Про заставу” та ряд постанов та інструкцій Національного банку України, що забезпечують регулювання даної сфери на території України.
В останні роки в Україні спостерігався «кредитний бум», особливо у сфері кредитування фізичних осіб, що зумовлено низкою чинників. Серед них основні такі: зростання рівня платоспроможності населення; високий рівень доходності кредитів фізичних осіб; збільшення обсягів споживчого кредитування акціонерів банківських установ з метою розвитку їх власного бізнесу; сприяння більшістю зарубіжних банків, які почали діяльність на українському ринку, розвитку споживчої, а не виробничої сфери. Стимулювання урядом соціальних виплат сприяло збільшенню внутрішнього платоспроможного попиту населення. У поєднанні зі зниженням попиту на кредити з боку суб’єктів господарювання у зв’язку з несприятливим  інвестиційним кліматом (нечіткою позицією уряду в питаннях реприватизації, непередбачуваність податкового середовища та митної політики) це стало додатковим чинником активізації банків у сегменті кредитування фізичних осіб, зокрема споживчого кредитування. Загалом за досліджуваний період обсяги кредитів, наданих фізичним особам зріс у 3,5 рази і у 2008 році обсяг кредитування фізичних осіб становив 33,93 % всіх наданих кредитів.
Протягом останніх п’яти років відбувався значний розвиток кредитування фізичних осіб, коли кредити можна було отримати під невеликі відсотки, на прийнятний термін та за короткий термін, зокрема споживчі кредити надавалися протягом 15-30 хвилин. Проте ситуація в 2008 році змінилася за рахунок впливу світової економічної кризи, яка спричинила зменшення надходжень валюти та позикових коштів для банківських установ, що використовувалися для надання кредитів. Окрім того дії Національного банку України, зокрема надання кредитів рефінансування лише на покриття розривів ліквідності, бажання обмежити обсяги споживчого кредитування для стабілізації курсу грошової одиниці та інфляційних процесів, призвели до зниження кредитування фізичних осіб. Проблеми з яким стикнулися банківські установи у зв’язку із кризовими явищами в економіці можуть спричинити значне скорочення цього ринку кредитування, адже за прогнозами експертів, в кращому випадку кредитування може вийти на певні позитивні зрушення лише в кінці 2009 року.
За 2006-2008 роки надання кредитів фізичним особам залишалося одним із найприбутковіших видів діяльності для комерційних банків. Це пояснюється не лише зацікавленістю клієнтів, але й динамікою процентних ставок, яка диференціюється залежно від терміну кредиту та валюти. В ефективних відсоткових ставках за кредитами, зокрема споживчими, закладений високий прибуток банків: навіть якщо фінансові установи залучають ресурси для видачі споживчих кредитів на внутрішньому ринку під 15-20% річних, то ефективна кредитна ставка у 50-60% забезпечує значний прибуток.
Проте головною проблемою з якою стикнулися нині банківські установи залишаються неповернені кредити, відсоток яких нині зростає у зв’язку із неспроможністю клієнтів повертати борги. Так, за перші два місяці 2009 року загальний обсяг проблемної заборгованості в банківській системі зріс на 4,6 мільярди гривень або на 25,4% Усього ж  розмір простроченої та сумнівної заборгованості на початок березня склав 22,6 мільярда гривень, що характеризує доволі складну ситуацію в галузі кредитування банками.
На сьогодні говорити про якісь конкретні напрямки розвитку ринку банківського кредитування фізичних осіб в Україні не приходиться, оскільки ситуація, що склалася на ринку є досить неоднозначною: фактично відсутні нові кредити, досить гострою є проблема неповернення кредитів, що ускладнює і без того не просте становище комерційних банків. Правда, є в нинішній ситуації і свої позитивні сторони. Багато банкірів, напевно, вимушені будуть переглянути стратегію розвитку і відмовитися від фокусування на якомусь одному сегменті, наприклад, іпотеці або авто кредитуванні, а  також на ринок вийдуть забуті під час кредитного буму інші банківські продукти, серед яких картковий бізнес, валютні операції на міжбанківському ринку, лізинг, факторинг, можуть зацікавитися інвестиційним банкінгом, зокрема андеррайтингом і супроводом операцій із злиття-поглинання.
З метою вдосконалення процесу управління кредитними ризиками, з яким дані фінансові установи стали все частіше стикатися з зростанням обсягів споживчого кредитування, важливим є використання та впровадження скоринговаих систем комерційними банками. Комерційним банкам варто зосередитися на відпрацювання внутрішньобанківських процесів, скорингових процедур, які помітно спростять оцінку потенційного позичальника під час споживчого кредитування та зменшать можливі ризики неповернення кредитів.
Незважаючи на доволі стрімкий розвиток банківського кредитування фізичних осіб в Україні важливим залишається врахування досвіду зарубіжних країн у цій сфері, зокрема досвіду США по створенню Інституту банкрутства фізичних осіб, Росії – у сфері функціонування нових програм по іпотечному кредитуванню населення ( «продажу житла в розстрочку»), Південної Кореї – по кредитуванню під заставу депозитів, а також досвід Угорщини щодо розвитку іпотечного ринку, що дозволить розвинути ринок банківського кредитування  фізичних осіб та забезпечити належний рівень в порівнянні з іншими державами.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Банківське кредитування фізичних осіб в Україні”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

19 − 4 =