.

Аудит собівартості окремих видів продукції на підприємстві

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ    6
1.1 Поняття, економічна суть собівартості продукції    6
1.2 Калькулювання собівартості окремих видів продукції    9

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ    16
2.1 Мета й завдання аудиту витрат і собівартості продукції    16
2.2 Законодавчі основи аудиту витрат і собівартості продукції    18
2.3 Проведення аудиту собівартості окремих видів продукції    21

ВИСНОВКИ    26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    28
ДОДАТКИ    32
ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Собівартість продукції виділяється із загальної її вартості як особлива економічна категорія, тому що кожне підприємство незалежно від форми власності повинне відшкодовувати ресурси, що витрачаються ним, в межах собівартості, аби мати можливість безперебійно працювати. Оскільки собівартість відображає лише поточні витрати на виробництво і збут продукції (робіт, послуг), то цим вона принципово відрізняється від одноразових капітальних вкладень (інвестицій), що створюють основні фонди. При розробці поточних планів підприємства (об’єднання) застосовуються наступні методи визначення собівартості продукції: калькулювання собівартості кожного виду продукції, складання кошторису і зведення витрат на виробництво, профакторний метод, який полягає у визначенні впливу техніко-економічних чинників на витрати виробництва в планованому році по порівняно з попереднім роком.
Зазначимо, що для ефективного виконання аудиторського дослідження собівартості продукції потрібно, насамперед, ознайомитися з організаційними і технологічними особливостями підприємства, типом виробництва, видами продукції, що виготовляються, ресурсами, що використовуються. На наступному етапі необхідно встановити, чи дотримуються на підприємстві положень облікової політики щодо визначення собівартості продукції. Також аудитор повинен здійснити перевірку наявності і правильності оформлення первинних документів, що є підставою для записів із формування собівартості продукції, перевірку правильності віднесення витрат до складу собівартості продукції, оцінювання стану синтетичного та аналітичного обліку витрат на виробництво, що входять до собівартості продукції, перевірку правильності оприбуткування готової продукції, перевірку повноти, правильності і достовірності відображення операцій із формування собівартості продукції в обліку та звітності, оцінювання правильності формування собівартості продукції за об’єктами калькулювання витрат, перевірку правильності відображення в обліку і звітності собівартості реалізованої продукції.
Як свідчить аудиторська практика, найпоширенішими порушеннями, що призводять до перекручування показника собівартості продукції, є неправильний розрахунок амортизації, оскільки саме вона є значним і, водночас, легко регулюючим елементом витрат на виробництво. Також нерідко спостерігається викривлення показника собівартості незавершеного виробництва, який визначається проведенням інвентаризації. Не менш серйозним є порушення, що стосуються облікової політики, наприклад, порушення вимоги незмінності методу витрат та калькуляції продукції, недотримання встановленого порядку розподілу накладних витрат тощо.
Підкреслимо, що для забезпечення перевірки правильності калькулювання собівартості кожного виду продукції і достовірності обліку її виробництва і реалізації, аудитор повинен досконало володіти методичними підходами в цій сфері
Отже, собівартість продукції окремого підприємства є важливим об’єктом аудиторського дослідження. Специфіка його проведення залежатиме насамперед від специфіки галузі, в якій працює підприємство, а також від конкретних організаційно-технологічних особливостей досліджуваного підприємства, на що і варто звернути особливу увагу аудитору під час перевірки. Аудит собівартості продукції дасть змогу уникнути фактів завищення ціни на продукцію окремого підприємства, правильно визначити реально отриманий підприємством прибуток і, відповідно до цього, обчислити величину податку на прибуток, а також зможе попередити факти розкрадання на підприємстві.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Аудит собівартості окремих видів продукції на підприємстві”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

20 − 13 =