.

Аналіз ринку грошей України

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І.  Поняття та особливості функціонування ринку грошей…..5
1.1. Ринок грошей, як складова грошового ринку ринку………………..5
1.2. Структура і суть ринку грошей, об’єкти і суб’єкти………………….10
1.3. Характеристика облікового та міжбанківського ринків…………….17
РОЗДІЛ ІІ. Аналіз ринку грошей України…………………………………25
2.1.  Аналіз грошового обігу України……………………………………….25
2.2. Міжбанківський ринок депозитів та кредитів………………………..30
2.3.  Загальні тенденції розвитку ринку грошей України…………….….35
Розділ Ш.  Проблеми функціонування та перспективи розвитку ринку грошей Україн…………………………………………………………………41
3.1. Світовий досвід розвитку ринку грошей………………………………41
3.2. Стратегія розвитку грошового ринку в Україні………………….…..46
3.3. Перспективи  використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку…………………………………………………………….….…51
ВИСНОВКИ………………………………………………………………..……55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..…..…59
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ

Ринок грошей є життєво важливим фундаментом для зростання, розвитку і стабільності національної ринкової економіки. Становлення і розвиток ринку грошей стали ключовим елементом сильного економічного середовища
Як каталізатор економічного зростання – ринок грошей  істотно впливає на забезпечення суверенітету держави та реалізацію її національних інтересів в умовах глобалізаційних процесів. Серед найбільш значимих передумов формування ринку грошей в Україні слід виділити такі: розвиток альтернативного сектора економіки, формування ринкової інфраструктури, комерціалізація банківської сфери, відміна монополії зовнішньої торгівлі, пільговий порядок оподаткування доходів із цінних паперів, відсутність силового державного регулювання операцій із цінними паперами. Все це дозволяє посилити платоспроможний попит який вже зараз формуються на ринковій основі. Основним критерієм повинні стати вигідність, вкладання капіталу в рамках ринкового механізму і конкурентоспроможність тих, хто хоче його залучити. Вихід України із кризи, стабілізація економічного становища, підвищення добробуту людей неможливі без розвиненого ринку цінних паперів.
Ринок грошей – частина ринку позикових капіталів, де здійснюються переважно короткострокові (від одного дня до одного року) депозитно-позикові операції, що обслуговують головним чином рух оборотного капіталу фірм, короткострокових ресурсів банків, установ, держави і приватних осіб.
Інструментами  ринку грошей є векселі, депозитні сертифікати, банківські акцепти. Його основні інститути – банки, облікові установи, брокерські й дилерські фірми. За джерела ресурсів правлять кошти, залучені банківською системою. Основними позичальниками є фірми, кредитно-фінансові інститути, держава, населення. Слід мати на увазі, що грошовий ринок – важливий об’єкт державного регулювання. Держава використовує його ресурси для фінансування своїх видатків і покриття бюджетного дефіциту.
На розвиток  ринку грошей у 2007 р. істотно вплинули законодавчі зміни, спрямовані на посилення соціалізації економічної політики. В результаті при прогнозованому зростанні реальної заробітної плати у 2007 р. на 7.9%, реально за 11 місяців вона збільшилася на 12.7%, а реальні наявні доходи населення за цей же період збільшилися на 12.5%.
Значне зростання внутрішнього попиту за відсутності належних реформ сприяло мінімальному збільшенню ВВП при суттєвому прискоренні інфляції –реальний ВВП за 11 місяців збільшився на 7.2% (при первісному прогнозі зростання за 2007 р. в 6.5%), індекс споживчих цін у 2007 р. становив 116.6% (при первісному прогнозі 107.5%).
Істотне збільшення доходів населення зумовлювало збільшення грошової маси за двома напрямками:
•    через зростання готівки поза банками, обсяг якої збільшився 48.2% до 111.1 млрд. грн. – готівкова частина грошової маси за допомогою монетарних інструментів може бути „зв’язана” лише в довгостроковому періоді часу через загальне подорожчання грошей (що ускладнить доступ до кредитів підприємствам реального сектору економіки);
•    через зростання обсягів кредитування фізичних осіб та пов’язане з цим збільшення обсягів зовнішніх залучень банків за кордоном – загальний обсяг кредитних вкладень у 2007 р. збільшився на 74.1% до 426.9 млрд. грн. (у т.ч. кредитів фізичним особам – на 97.8%).
Внаслідок прискореного зростання доходів населення стало платоспроможним клієнтом банків. Банківська система адекватно відреагувала на збільшення попиту на кредити. В умовах нерозвинутого внутрішнього фінансового ринку, зростаючий попит на кредитні ресурси задовольнявся за рахунок активних запозичень за кордоном. За таких обставин, навіть за умов від’ємного сальдо поточного рахунку платіжного балансу, обсяг інтервенцій Національного банку з купівлі валюти у 2007 р. становив 7.6 млрд. дол. США.
Таким чином, високі темпи кредитування населення були результатом не м’якої монетарної політики, а посилення соціалізації економічної політики.
Певний чином на динаміку грошової пропозиції впливала і політика Уряду по управлінню бюджетними коштами. Кошти Уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку після збільшення упродовж перших 11 місяців 2007 р. на 67.4%, у грудні зменшилися одразу на 71.1% до 4.4 млрд. грн. Це було вагомим чинником прискорення зростання монетарних агрегатів упродовж останнього місяця року.
В результаті, монетарна база у 2007 р. збільшилася на 46% (у т.ч. у грудні – на 8.8%) до 141.9 млрд. грн., грошова маса – на 52.2% (у т.ч. у грудні – на 8.7%) до 397.4 млрд. грн.
Загальний обсяг депозитів в банківській системі у 2007 р. збільшився на 51.9% до 280.1 млрд. грн. При цьому депозити в національній валюті збільшилися на 66.5%, в іноземній – на 28.1%, що сприяло зменшенню рівня доларизації економіки з 27% до 22.7%.
Середньозважена ставка за кредитами в національній валюті упродовж 2007 р. зменшилася з 15.1% до 14.4% річних, в іноземній – з 11.5% до 11.2% річних. Середньозважена ставка за депозитами в національній валюті упродовж 2007 р. збільшилася з 7.9% до 8.6%, в іноземній – з 6.1 до 6.3%.
Загалом у 2007 р. Національний банк здійснив операції по мобілізації коштів банків на загальну суму 109.8 млрд. грн., в т.ч. – 109.7 млрд. грн. шляхом залучення коштів на тендерах з розміщення депозитних сертифікатів.
В умовах достатнього рівня ліквідності банківської системи обсяги проведених операцій з рефінансування банків упродовж 2007 р. були незначними – 2.5 млрд. грн. (з них 431.6 млн. грн. – кредити овернайт, 1969.1 млн. грн. – кредити, надані шляхом проведення тендерів, 123 млн. грн. – кредити під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту).
Середньозважена процентна ставка за кредитами рефінансування Національного банку у 2007 р. становила 10.1% річних, у т.ч. за кредитами овернайт – 11.1%, за кредитами, наданими шляхом проведення тендерів – 10.0%, за кредитами рефінансування під заставу майнових прав за коштами банківського вкладу (депозиту) – 8.3%.
Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками у грудні, за оперативними даними становить 9682.9 млн. грн.
З метою стримування інфляційного тиску надалі, Національний банк України встановив з 1 січня 2008 року облікову ставку в розмірі 10% річних.
Отже, ринок грошей характерний тим, що він дуже чутливий до будь-яких змін в економіці та у фінансовій сфері. Тому попит і пропозиція тут надто мінливі, а процент як ціна грошей часто змінюється під їх впливом. Через це він є найбільш реальним індикатором кон’юнктури грошового ринку взагалі і слугує базою формування процентної політики в країні.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Аналіз ринку грошей України”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

four + 14 =