.

Абревіація як засіб номінації

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1 АБРЕВІАТУРИ В КОНТЕКСТІ ФОРМОТВОРУ ………………………….. 6
1.1 Роль формотвору у поповненні словникового складу
англійської мови …………………………………………………………………… 6
2.1 Структурні групи абревіатур …………………………………………………….. 16
3.1 Нові шляхи номінації в галузі комп’ютерної термінології ……….. 19
РОЗДІЛ 2 СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАД АБРЕВІАТУР ……… 27
2.1 Переклад типових абревіатур у комп’ютерних текстах ………………. 27
2.2 Складові частини абревіатур та їх словникових статей ………………. 34
2.3 Процес реєстрації абревіатури у словнику …………………………………. 41
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………………………………… 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………………………………….. 45
ВИСНОВКИ

Абревіатура та процес абревіації становлять собою надзвичайно складні явища. Оскільки вони створюються із певною метою і позначають все нові та нові сфери людського буття, нам необхідно ретельно підходити до техніки дешифрації абревіатури та до уміння правильно створити абревіатуру.
У ході нашого дослідження ми отримали наступні результати.
По-перше, в результаті проведеного в роботі аналізу словотворчих конструкцій, зокрема в галузі комп’ютерних інновацій основними номінативними типами і моделями абревіацій, що з’явилися за останній час, виявилися термінологічний, морфологічний та ініціальний.
По-друге, розглядалося питання про формотворчі процеси у мові. Загальними рисами формотвору є наявність діалектичного зв’язку між шляхами поповнення словникового складу англійської мови, а саме словотвір, самодеривація, формо деривація та запозичення внутрішньомовної лексичної підсистеми.
По третє, виявленими нами способами формотворення є наступні: фонетичні, графічні, синтаксичні та фразеологічні.
Крім того, ми розглянули абревіатури як один із видів процесу словотвору, з’ясували основні структурні групи абревіатур, а також описали головні закономірності функціонування та створення відповідних груп. Такими структурними групами є 5: абревіатури ініціального типу, абревіатури зі сполучень початкових частин слів, змішаний тип утворень абревіатур, абревіатури із сполучень початкових частин слова із цілим словом та абревіатури із сполучення початку першого слова з початком і кінцем іншого або тільки з кінцем другого.
Крім того, у роботі ми розглянули лише одну конкретну сферу, де абревіатури набувають свого масового поширення — сферу комп’ютерної ліпгвістики, ознайомилися із семантичними та структурними особливостями комп’ютерної термінології.
Ми встановили, що комп’ютерні терміни характеризуються такими ознаками: системністю, тенденцією до моносемантичності, відсутністю експресії та стилістичною нейтральністю.
Також у роботі ми висвітлили матеріал практичного значення, що базується на нашому аналізі перекладів абревіатур. Тут ми з’ясували усі можливі способи перекладу абревіатур. Ми виявили, що переклад абревіатур може залежати від таких факторів: надання слову нового значення, дешифровка складеного слова або словосполучення, процес листування на пошті та у чатах. Крім того, ми виявили способи, за допомогою яких нам буде легше здійснювати переклад абревіатур. Такими способами є транслітерація, калькування, експлікація та аналогія.
До того ж, у другому розділі нашої кваліфікаційної роботи ми стикнулися із окремими групами абревіатур у галузі комп’ютерної лінгвістики та описали структурні компоненти абревіатур, з’ясували усі можливі способи скорочень і, насамперед, ознайомилися із великою базою даних, де ми пізніше мали змогу створити власну словникову статтю абревіатур.
Говорячи про структуру абревіатур, ми детально розглянули процес лексикалізації та конкретно описали усі можливі способи побудови складних абревіатур: словоформа — слово, морфема — слово, словосполучення — фразеологізм, словосполучення — слово. Також ми з’ясували усі можливі теоретичні шляхи утворення абревіатур та пояснили їх закономірності.
Загалом у ході роботи було виявлено ряд характерних рис.
Серед нової лексики переважають номінації, нові як за формою, так і за змістом. Аналіз нових номінативних одиниць за способом творення показав, що в мові останнього десятиліття переважають саме абревіаційні конструкції. Ми встановили, що між типом номінативної одиниці і способом її творення існує визначена кореляція.
Існує тенденція до заміни давно існуючих мовних одиниць на нові, що точніше відображають потреби сучасного суспільства. Абревіатури як нові мовні одиниці останнім часом набувають надзвичайного великої популярності в силу своєї комбінаторності та компактності. Абревіації за способом творення є фонетичними і морфологічними словоформами.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Абревіація як засіб номінації”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

15 − 3 =